دوره 13, شماره 1

 

ارسال های اخیر

  • مطالعۀ مرکز محلۀ پنجه‌شاه کاشان با تأکید بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون 

    جیحانی, حمیدرضا؛ جیحانی, حمیدرضا؛ مشهدی نوش آبادی, محمد؛ مشهدی نوش آبادی, محمد؛ اویسی, حانیه؛ اویسی, حانیه؛ زیلوچیان, آذین؛ زیلوچیان, آذین (دانشگاه کاشان, 2021-01-01)
    بقعۀ امامزاده هارون بن موسی بن جعفر(ع) معروف به زیارتگاه پنجه‌شاه، در محله‌ای به همین نام در خیابان باباافضل کاشان واقع شده ‌است. این بقعه در گذشته بخشی از مرکز محلۀ پنجه‌شاه را تشکیل می‌داده است؛ مرکز محله‌ای که علاوه بر ...