دوره 6, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در المیزان و تفسیر نمونه 

  احمدی, لیلا؛ احمدی, لیلا؛ فاکر میبدی, محمد؛ فاکر میبدی, محمد؛ تجری, علی اصغر؛ تجری, علی اصغر (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  استظهار قواعد نانوشتۀ به‌کار بسته‌شده در کتب تفسیری به‌مثابۀ ابزار محکمی در دست قرآن‌پژوهان است، تا آنان را در رسیدن به مراد اصلی آیات الهی یاری رساند. یکی از این قواعد"حجیت فرازهای مستقل قرآنی" است که از نفی ارتباط سیاقی ...

 • بررسی روش‌شناختی تفسیر آیه 106 یوسف با رویکرد تطبیقی 

  اسعدی, محمد؛ اسعدی, محمد (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  آیه 106 یوسف از آیات حوزه کلامی ایمان و شرک، ظرفیت بالایی در بررسی‌های روشمند تفسیر تطبیقی دارد. ویژگی محتوایی این آیه جمع میان ایمان و شرک در باره اکثر مردمی است که مورد نظر آیه‌اند. بر اساس دیدگاهی که ایمان را به حقیقتی ...

 • بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه 

  خدمتکار آرانی, خدیجه؛ خدمتکار آرانی, خدیجه؛ فهیمی تبار, حمیدرضا؛ فهیمی تبار, حمیدرضا؛ رستگار جزی, پرویز؛ رستگار جزی, پرویز (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  نگرشی تاریخی–تحلیلی به سیر پیدایش و تطوّر تفسیر قرآن نشان دهندۀ گوناگونی رهیافت های تفسیری با ویژگی های مختلف مفسران است؛ به گونه ای که ظهور پیوستة مفسران و ارائة تفاسیر جدید، فهم آیاتی از قرآن را به پدیده ای متغیر تبدیل ...

 • مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین 

  ژرقی یگانه, زهرا؛ ژرقی یگانه, زهرا؛ نجفی, محمدجواد؛ نجفی, محمدجواد؛ رحمان ستایش, محمدکاظم؛ رحمان ستایش, محمدکاظم (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از ...

 • تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان » و «الجامع لأحکام القرآن»؛ «المیزان».(بررسی موردی) 

  خلیفه شوشتری, محمد ابراهیم؛ خلیفه شوشتری, محمد ابراهیم؛ صادقی, اعظم؛ صادقی, اعظم (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  علم نحو به عنوان علم خاص و پدیده تضمین نحوی به عنوان قائده فرعی در راستای درک و تفسیر صحیح قرآن شکل گرفته و پژوهشگران و دانشمندان علم نحو در آثار خود به نقش و کارکرد تضمین نحوی و فوائد آن پرداخته‌اند؛ یکی از فوائد و کارکردهای ...

 • بررسی تطبیقی آیات معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت الله جوادی آملی 

  شاهرخی, سیده معصومه؛ شاهرخی, سیده معصومه؛ ساطع, نفیسه؛ ساطع, نفیسه (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  معنای زندگی از مهم ترین مسایلی است که انگیزه زیستن، ارزشمندی حیات، امید و تکاپو در زندگی و آنچه از زندگی می خواهیم را دربر می گیرد. بدون داشتن معنای زندگی، تحمل دنیای آکنده از رنج، درد و مشقت ممکن و معقول نمی نماید. یکی ...

 • باز خوانی آراء تفسیری مفسران در آیه خطاب (11سور فصلت) با رویکرد تطبیقی 

  شریفی, عباس؛ شریفی, عباس؛ خوش نیت, غلامرضا؛ خوش نیت, غلامرضا (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  در حوزه معارف قرآنی یکی از مباحث اختلاف بر انگیز بین مفسران قرآن، حمل آیات خطاب بر زبان تمثیل (نمادین) یا زبان حقیقت است. از این نمونه می توان به آیه "ثُمَّ استوى اِلىَ السَّماءِ و هى دُخانٌ فقالَ لَها و لِلارضِ أئْتیا ...

 • نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم 

  حبیب نژاد, سید احمد؛ حبیب نژاد, سید احمد؛ زرگوش نسب, عبدالجبار؛ زرگوش نسب, عبدالجبار؛ بخرد, مصطفی؛ بخرد, مصطفی (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  هر قاعده ای خصوصیات وممیزات ویژه ی خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگیها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن با توجه به آراء ونظرات مفسرین قرآن کریم، زبان‌شناسان ولغویین، علمای علوم بلاغی، ادبا ...

 • رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران 

  غفاری, علی اکبر؛ غفاری, علی اکبر؛ مرادی, محمد؛ مرادی, محمد (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  نوشتۀ پیش‌ رو، در پی تحلیل و بررسی این نکته است که عدالت‌ورزی در حق یتیمان که در آیات قرآن به آن تأکید شده است، به لحاظ مفهومی و عینی چه معنایی دارد. اگر مفعوم عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه بایستۀ خود و یا ...

 • شالوده نظام اخلاق بندگی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین 

  رحیمی, سیده وحیده؛ رحیمی, سیده وحیده؛ کتابی, سمیه؛ کتابی, سمیه (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  اخلاق بندگی از زیربنایی ترین مباحث قرآن است. با یک نظام مند، فهم و تحلیل روابط آموزه‌های اخلاقی قرآن عمیق تر انجام می‌شود. کلیدی ترین ارزش در آموزه‌های اخلاق بندگی، تقوا است.در این نوشتار به منظور کشف وتبیین جایگاه تقوا ...

 • بررسی تطبیقی آرای مفسران معتزله ، اشاعره و امامیه در مساله ابتلا و رابطه آن با عدل الهی با تاکید بر دیدگاه های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی 

  بارانی, ابوالحسن؛ بارانی, ابوالحسن؛ اخویان, محمد علی؛ اخویان, محمد علی؛ ایزدی, محسن؛ ایزدی, محسن (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  از آنجا که رابطه‌ی ابتلا با عدالت الهی از جمله چالش‌های فکری اندیشنمدان اسلامی می باشد پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که چگونه سنت ابتلا با عدالت خدا سازگار است،به مقایسه دیدگاه‌های قرآنی سه اندیشمند امامیه،معتزله ...

 • مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس 

  سجادی, مریم سادات؛ سجادی, مریم سادات؛ مؤدب, دکتر سید رضا؛ مؤدب, دکتر سید رضا (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  قبله یکی از مهمترین نمادها در اسلام و نشانه هویت اسلامی است؛ انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله نخستین و سپس تغییر آن به سمت کعبه ؛بازتاب بسیاری درعصر ظهور اسلام در بین یهودیان، داشته است. شماری از یهودیان معاصر پیامبر)صلّى ...

 • بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه 

  حسن بگی, علی؛ حسن بگی, علی (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  «جمله معترضه» یا «میان جمله» یکی از جمله هایی است که محلّی از اِعراب ندارد. این جمله به دلیل جایگاهی که در محاورات، دارد همواره مفسران در تفسیر آیات قرآن به آن توجه کرده اند، به طوری که گاه تفسیر آیه یا آیاتی که معترضه ...