دوره 9, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بازتاب عشق و سیر تحول آن در داستان‌های سیمین دانشور 

  ظاهری عبده وند, ابراهیم؛ ظاهری عبده وند, ابراهیم (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  دانشور، ازجمله نویسندگانی است که هم خود دربارۀ عشق سخن گفته و هم به دیدگاه­های سنّتی و مدرن مربوط به عشق در جامعۀ ایرانی، شکل داستانی بخشیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوع عشق و سیر تحوّل آن، در داستان­های این نویسنده، ...

 • بررسی گفتمانة جسارت از ورای حضور «دیگری» در رمان آن مادران، این دختران 

  طلائی, مهرناز؛ طلائی, مهرناز؛ دادور, ایلمیرا؛ دادور, ایلمیرا (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  در دهة اخیر با گفتمانه­های زنانة متعدّد‏ی روبه­رو هستیم و هر زن نویسنده در اثر خود ویژگی جدید و قابل تأمّلی را مطرح می­کند. یکی از موارد بارز آن، به­تصویرکشیدن زنی خانه­دار است که از روزمرّگی­های پوچ زندگی زناشویی به­تنگ ...

 • بررسی جلوه‌های اغتراب در رمان "لیلة الملیار" غادة السمان 

  صدقی, حامد؛ صدقی, حامد؛ فتاحیان, فرزانه؛ فتاحیان, فرزانه (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  اغتراب، یکی از عمده­ترین مسائلی است که از گذشته تاکنون در ادب عربی مطرح بوده است. در عصر حاضر به­علّت تحوّلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که جوامع عربی شاهد آن هستند، اغتراب و مؤلّفه­های مربوط به آن، شکل تازه­ای به ...

 • کنش‌پذیری داستان نداء المجهول اثر محمود تیمور براساس نظریۀ زمان-روایی ژرار ژنت 

  شمس‌آبادی, حسین؛ شمس‌آبادی, حسین؛ میرزاده, طاهره؛ میرزاده, طاهره (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  ژرار ژنت سه اصل رواییِ نظم، تداوم و بسامد را همراه زیرمقوله­هایی در تعریف نظریۀ خویش ارائه داد. وی نقش سه اصل روایی را که در کُندساختن زمان روایی تأثیرگذار بودند، مانند زمان­پریشی در فلش­بک­ها، جلورفت­ها و عدم تداوم در ...

 • نشانه شناسی بینامتنی رمان به هادس خوش آمدید 

  زمانی, فاطمه؛ زمانی, فاطمه؛ صاحبی, سید محمد؛ صاحبی, سید محمد (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  یکی از درون­مایه­های مهمّ ادبیّات داستانی معاصر، توجّه به جایگاه و هویت اجتماعی زنان است. برخی از نویسندگان با بازخوانی و بازآفرینی داستان­های کهن، معضلات و مشکلات زنان را ترسیم کرده­اند. رمان به هادس خوش آمدید، اثر بلقیس ...

 • نقد جامعه شناختی رمان رهش اثر رضا امیرخانی براساس نظریi ساخت گرایی گلدمن 

  پوریزدانپناه کرمانی, آرزو؛ پوریزدانپناه کرمانی, آرزو (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  نقد جامعه­شناختی رمان، یکی از گرایش­های مهمّ جامعه­شناسی ادبیّات است که در آن، ارتباط ساختار و محتوای رمان با وضعیت و دگرگونی‌های جامعه و محیطی که در آن پدید آمده است، بررسی می­شود. در این گفتار، رمان ره­ش، اثر رضا امیرخانی ...

 • بازی‌های زمانی و سبک توصیفی نیما در منظومه خانه سریویلی براساس نظریة زمان در روایت ژرار ژنت 

  پارسا, شمسی؛ پارسا, شمسی (دانشگاه رازی, 2020-11-21)
  ازآنجاکه روایت و توصیف از عناصر محوری بوطیقای شعر نو نیما یوشیج است؛ وی در طول زمان شاعری خویش، منظومه­های روایی متعدّدی سرود. هدف نوشتار پیش رو بررسی شگردهای زمان روایی در منظومة خانة سریویلی، براساس نظریة زمان در روایت ...