دوره 15, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه جامعه شناختی مسائل فرهنگ عمومی شهر سبزوار با تاکید بر حوزه شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان 

  زیدی, مهرداد؛ زیدی, مهرداد؛ قدرتی, حسین؛ قدرتی, حسین؛ قدرتی, شفیعه؛ قدرتی, شفیعه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  . هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختیِ مسائل فرهنگ عمومی با تاکید بر حوزه شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار است که علاوه بر آن علل و پیامدهای اولویت نخست این مسائل از دید متولیان امور فرهنگی و خود مردم بررسی‌شده ...

 • بررسی ویژگی‌های تاریخ‌نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی 

  خلیفه, مجتبی؛ خلیفه, مجتبی؛ غفاری بیجار, ستاره؛ غفاری بیجار, ستاره (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  بررسی ویژگی‌های تاریخ‌نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی چکیده تاریخ‌نگاریِ ایران در قرون میانه‌ی اسلامی، به ویژه از میانه‌ی سده چهارم هجری ، دست خوش تحولاتی شد. تاریخ‌نگاری ایران در دوره‌ی اول حکومت غزنوی(351ـ431 هـ.ق) اهمیت ...

 • تأثیرپذیری نظام فعلی گویش عربی درمیان از گویش فارسی (بررسی موردی: فعل مرکب) 

  قربانی جویباری, کلثوم؛ قربانی جویباری, کلثوم؛ صالحی, زینب؛ صالحی, زینب (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  گویش عربی شهرستان درمیان، در استان خراسان جنوبی، قرن‌هاست که مانند جزیره‌ای میان گویش‌های فارسی این شهرستان به بقای خود ادامه داده و در عین حال به دلیل مجاورت با گویش‌های فارسی بسیاری از ویژگی‌های زبان فارسی را نیز پذیرفته ...

 • بررسی مقایسه‌ی شاخص‌های حکمروایی مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند) 

  فال سلیمان, محمود؛ فال سلیمان, محمود؛ شاطری, مفید؛ شاطری, مفید؛ خسروی, نرگس؛ خسروی, نرگس (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  امروزه، موضوع حکمروایی روستایی یکی از مباحث مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران توسعه می‌باشد. کاربرد این مفهوم در حوزۀ مطالعات و اقدامات در مناطق روستایی، همراه با تاًکید بر ویژگی‌ها و اصولی همچون ایجاد پیوند و همکاری میان ...

 • گونه شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی روستای کنگ) 

  بی مکر, فرزانه؛ بی مکر, فرزانه؛ میرزایی, رضا؛ میرزایی, رضا؛ مداحی, سید مهدی؛ مداحی, سید مهدی؛ حیدری, احمد؛ حیدری, احمد (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  امروزه شناخت معماری مسکن روستاها حائز اهمیت می باشد زیرا مورفولوژی و الگوهای فضایی معماری آنها در تعامل با اقلیم و محیط شکل گرفته اند و دارای رابطه تنگاتنگی با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین خود می باشند. این ...

 • نقش پیش‌بینی کننده سرمایه‌اجتماعی در سلامت‌اجتماعی کارکنان (موردمطالعه: اداره‌های پست استان خراسان جنوبی) 

  زین الدینی میمند, فاطمه؛ زین الدینی میمند, فاطمه؛ عبدلی, افسانه؛ عبدلی, افسانه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2020-11-21)
  وجود سرمایه ‌اجتماعی،حافظ سلامتی است. افرادی که در شبکه‌ای از حمایت، اعتماد عمومی، اطلاعات و هنجارها زندگی می‌کنند،منابعی در اختیاردارند که بر سلامت آن‌ها اثر می‌گذارد.هدف این مطالعه نقش سرمایه‌اجتماعی در پیش‌بینی سلامت‌اجتماعی ...