آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
نشریات ...2082

کل بازدید‌ها در هر ماه

February 2022March 2022April 2022May 2022June 2022July 2022August 2022
نشریات ...98662210510714292

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها
China11
United States4
Belgium2
Singapore2
Iran1
Russia1

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها
Guangzhou3
Hangzhou2
Kortrijk2
Shanghai2
Singapore2
Philadelphia1
St Petersburg1
Xi'an1