نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکرمی, ابوالفضلfa_IR
dc.contributor.authorمهدوی, سید محمد صادقfa_IR
dc.contributor.authorازکیا, مصطفیfa_IR
dc.date.accessioned1399-11-28T15:38:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-16T15:38:59Z
dc.date.available1399-11-28T15:38:58Zfa_IR
dc.date.available2021-02-16T15:38:59Z
dc.date.issued2021-01-20en_US
dc.date.issued1399-11-01fa_IR
dc.date.submitted2018-09-25en_US
dc.date.submitted1397-07-03fa_IR
dc.identifier.citationکرمی, ابوالفضل, مهدوی, سید محمد صادق, ازکیا, مصطفی. (1399). نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, 8(1399), 74-88. doi: 10.30507/jmsp.2020.102466fa_IR
dc.identifier.issn‪۲۳۴۵-۲۵۴۴
dc.identifier.issn‪۲۳۴۵-۲۵۵۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2020.102466
dc.identifier.urihttp://www.jmsp.ir/article_102466.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/711142
dc.description.abstractدر این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری شـامل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.fa_IR
dc.format.extent549
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherکمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامfa_IR
dc.relation.ispartofسیاست‌های راهبردی و کلانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30507/jmsp.2020.102466
dc.subjectاعتماد اجتماعیfa_IR
dc.subjectاعتماد تعمیم یافتهfa_IR
dc.subjectسرمایه فرهنگیfa_IR
dc.subjectسرمایه فرهنگی تجسم یافتهfa_IR
dc.subjectسرمایه فرهنگی عینیت یافتهfa_IR
dc.subjectعلوم اجتماعیfa_IR
dc.titleنقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد تمام و هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد تمام و هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1399
dc.citation.spage74
dc.citation.epage88


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد