دوره 8, ویژه‌نامه سال 1399

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی 

  طاهری, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی انجام پذیرفته است. در این پژوهش قابلیت های یادگیری سازمانی شامل مولفه های تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، ...

 • محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران 

  یوسف زاده, فرشته؛ مهدویان, سید محمدرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان ...

 • تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران 

  احمدی پور, زهرا؛ احمدی, ابراهیم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  کوشش این مقاله آسیب‌شناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است. در‌این راستا- سوال اصلی چنین است؛ در مجموع علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست؟ به تعبیری دیگر؛ چه عوامل و زمینه‌هایی وجود دارد که «حکمرانی خوب آب» در ...

 • تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا 

  اکبرزاده, امین؛ پهلوانی, مصیب؛ میرجلیلی, سید حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این ...

 • نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران 

  کرمی, ابوالفضل؛ مهدوی, سید محمد صادق؛ ازکیا, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی ...

 • کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران 

  جلیلی کامجو, سید پرویز؛ صفاریان, حمید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  فرضیه نفرین منابع از پیچیده‌ترین تئوری‌هایی است که مبتنی براندیشه روش‌شناسی علم ابطال‌گرایی پوپر درعلم اقتصاد مطرح شده است و اقتصادانان مدل‌های مختلی به منظور آزمون این فرضیه طراحی نمودند. اما تجربیات متناقض در کشورهای ...

 • بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران 

  فیضی, مهدی؛ بیرانوند, مرتضی؛ ملک الساداتی, سعید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  شواهد تاریخی و تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر بـر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری ...

 • شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC 

  جعفری, محمد؛ گل خندان, ابوالقاسم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  مطالعات تجربی نشان می‌دهد که آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به‌کمک رهیافت هم‌انباشتگی ...