دوره 9, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعامل بانک‌ها و فناوری‌های نوین مالی(فین‌تک‌ها) با رویکرد ترکیبی 

  نجفی, فریبا؛ ایراندوست, منصور؛ سلطان پناه, هیرش؛ شیخ احمدی, امیر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  امروزه ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی سعی در ارائه خدمات نوین بانکی مطابق با نیازهای روز مشتریان دارند، لذا بانک‌ها درصدد برقراری تعامل با آن‌ها می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثربر تعامل بانک‌ها ...

 • ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین 

  مرادی, حمید؛ خاتمی فیروزآبادی, محمد علی؛ فیضی, کامران (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  به علت محدود بودن روشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، انتخاب روش تامین مالی این نوع شرکتها جهت تامین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این تحقیق به ارائه یک مدل برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط ...

 • مدل مفهومی تجاری‌سازی شرکت‌های کوچک نرم‌افزاری- مطالعه موردی توسعه‌دهندگان اپلیکیشن 

  اشراقی, شهاب؛ بندریان, رضا؛ محمدی, مهدی؛ شعبان, الهی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  شرکت‌های کوچک صنعت برنامه‌های کاربردی که زیرمجموعه صنعت نرم‌افزار است، می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما علی‌رغم وجود توانمندی‌های فنی، توسعه‌دهندگان این برنامه‌ها نمی‌توانند در تجاری‌سازی محصولات و کسب درآمد ...

 • ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز 

  رحمان زاده, سجاد؛ پیشوایی, میرسامان؛ رسولی, محمدرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  امروزه توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی سبب شده است که استفاده از توانمندی‌های خارج از سازمان به عنوان یکی از نقاط قوت شرکتها در بازار رقابتی باشد. از سوی دیگر، این امر سبب بروز مشکلاتی در زمینه شفاف نبودن مالکیت معنوی ...

 • شناسایی و مدلسازی شاخص های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی 

  کاظم زاده, علی؛ منطقی, منوچهر؛ طلوعی اشلقی, عباس؛ جدی, جهانگیر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  یکی از رموز موفقیت در توسعه محصول، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری زمان و هزینه در مراحل اولیه است تا در آینده ناگزیر به انجام تغییرات پر هزینه نشویم. از این روی این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی پارامتر های تاثیر گذار در طراحی ...

 • تحلیل لایه‌ای علت‌های شکست نظام نوآوری فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران 

  حیرانی, حسین؛ باقری مقدم, ناصر؛ فضلی, محمدحسن (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2021-01-20)
  باتوجه به محوریت انرژی درتوسعه اقتصادی کشورها، سیاست‌گذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است. گام اول برای سیاستگذاری فناوری، تبیین موانع ومسائل موجوددرمسیرتوسعه وبه دنبال آن ارائه سیاست‌های مناسب د جهت رفع این موانع میباشد.براین ...