نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزینی وند, تورجfa_IR
dc.contributor.authorنادری, روژینfa_IR
dc.date.accessioned1399-11-28T13:46:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-16T13:46:06Z
dc.date.available1399-11-28T13:46:05Zfa_IR
dc.date.available2021-02-16T13:46:06Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-09-05en_US
dc.date.submitted1399-06-15fa_IR
dc.identifier.citationزینی وند, تورج, نادری, روژین. (1399). نقد و بررسی کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکی اثر عزالدین المناصره. نقدنامه زبان و ادبیات عربی, 1(2), 99-122.fa_IR
dc.identifier.urihttp://brjoalal.ihcs.ac.ir/article_5909.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/710284
dc.description.abstractعزالدین المناصره از منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة نقد ادبی است که با نگارش کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکیبر غنای ادبیات تطبیقی در جهان عرب افزوده است. مؤلف در این کتاب، ضمن تعریف نقد فرهنگی و هم‌پوشانی آن با سایر حوزه‌های علوم انسانی، به نارسایی و تأثیرات منفی نقد غربی بر هنر و ادبیات جهان اشاره و بر حفظ هویت آن تأکید کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ضمن معرفی اثر، به ارزیابی نقد فرهنگی از دیدگاه مناصره و دیدگاه‌های ایدئولوژیکی وی به مباحث ادبی و هنری در کتاب مذکور پرداخته است. گفتنی است به چالش کشیدن افکار ملی و فراملی و معرفی نقد فرهنگی تطبیقی به عرصة نقد تطبیقی جهان عرب، ازجمله مزایای کتاب مورد پژوهش مناصره است. البته کلی‌گویی، نادیده گرفتن واقعیت‌ها، عدم ذکر مستندات و ادله جهت اثبات مدعای خویش، نبود روند منطقی و اصولی جهت ورود به موضوع و عدم دسته‌‌بندی مطالب، ازجمله نقدهای محتوایی و ساختاری است که بر کتاب مناصره وارد شده و در پژوهش حاضر به تفصیل دربارة آن­ها سخن رفته است.fa_IR
dc.format.extent458
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherشورای بررسی متون و کتب علوم انسانیfa_IR
dc.relation.ispartofنقدنامه زبان و ادبیات عربیfa_IR
dc.relation.ispartofBook Review Journal Of Arabic Language and Literatureen_US
dc.subjectنقد فرهنگی تطبیقیfa_IR
dc.subjectادبیات تطبیقیfa_IR
dc.subjectعزالدین المناصرهfa_IR
dc.titleنقد و بررسی کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکی اثر عزالدین المناصرهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه رازیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایرانfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue2
dc.citation.spage99
dc.citation.epage122


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد