مرور دوره 1, شماره 2 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • ارزیابی انتقادی مجموعة الرائد فی تعلیم اللغة العربیة (مطالعۀ موردی کتاب الإنشاء) 

  زارع, ساجد؛ جمشیدی, فاطمه (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  مهارت نگارش به­منزلۀ آخرین مهارت­ زبانی با وجود اهمیت بسزایی که در آموزش زبان عربی دارد، تاکنون در ایران نویسندگان کتاب­های دانشگاهی و پژوهشگران کم­تر بدان توجه کرده­اند. چنانچه شواهد نشان می­دهد بیشتر دانشجویان و دانش­آموختگان ...

 • ارزیابی ساختاری مقاله‌های حوزة ادبیات عربی در نشریۀ ادبیات پایداری 

  کیانی, حسین؛ انصاری, زینب (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  هدف این پژوهش ارزیابی ساختاری مقاله­های حوزۀ ادبیات عربی نشریۀ ادبیات پایداری است. روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی) است که داده­های کیفی پس از جمع­آوری از طریق پرسش­نامه و با آمار توصیفی و نرم­افزار اکسل به ...

 • بررسی دو کتاب مختارات من النصوص الأدبیة فی العصر العباسی الثانی و المنتخب من نظم العصر العباسی و نثره (2) 

  میراحمدی, سیدرضا (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  کتاب‌هایی که در یک موضوع نگاشته می‌شود گاهی این سؤال را درپی دارد که با وجود بودن یکی، فایدة بعدی چیست؟ آیا نقص یا خللی نویسندة دوم را بر آن داشته که دست به نگارش جدیدی بزند یا حتی فراتر از آن با وجود بودن تألیفات فراوانی ...

 • بررسی و نقد کتاب ملامح الأدب فی العصرالعبّاسی الأوّل 

  میرزائی نیا, حسین (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  نگارش کتاب درسی و آموزشی از یک­سو به دانش، تخصص و تجربۀ نویسنده و از سوی دیگر نیازمند رعایت معیارهایی است که چنین کتابی باید داشته باشد. بنابراین کتابی که با هدف ویژۀ آموزش در دانشگاه تدوین می‌شود باید به محک نقد درآید تا ...

 • تحلیل انتقادی کتاب فی الشعر العباسی، تحلیلٌ وتذوقٌ 

  غفاری, محمد رضا؛ فقهی, عبدالحسین (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  در رابطه با شعر و ادبیات عصر عباسی، نقدها و تحلیل­های متعددی به رشتۀ تحریر درآمده است. کتاب فی الشعر العباسی، تحلیل وتذوق، اثر ابراهیم عوض، ناقد و ادیب مصری است که می­کوشد با زبانی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات پیچیدۀ ...

 • جستاری در نقد کتاب تاریخ النقد الأدبی فی الأندلس اثر محمد رضوان الدایة 

  عابدی جزینی, مهدی (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  خوانشِ نقدی در عرصه­های گوناگون، میزان کارایی و تأثیرگذاری متن مورد بررسی را برای مخاطب هویدا می­سازد و ویژگی­های مثبت و منفی متن را تبیین می­کند، زیرا نگرش نقادانه، خاستگاهی سازنده است که خلل­های موجود، کاستی­ها و کمبودها ...

 • شکوه متنبی در بوتۀ نقد: نقد و بررسی کتاب شکوه متنبی اثر موسی اسوار 

  عسکری, صادق (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  نقد و بررسی انتقادی تولیدات علمی، و یادآوری موارد قوت و ضعف آن­ها، رشد و ارتقای کیفی آثار علمی را به دنبال خواهد داشت. رسیدن به کمال مطلوب در نگارش علمی، پس از نقدهای صریح و سازنده میسر است. در این نوشتار کتاب شکوه متنبیأثر ...

 • مروری بر کتاب: البلاغة الجدیدة، تنظیرٌ لبلاغة البیان والتبیین 

  ابن‌الرسول, سید محمدرضا (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  پیدایش گونه‌های جدید ادبی از یک­سو و نگرش‌های زبان‌شناختی به ادبیات از سوی دیگر ضرورت بازنگری در آموزه‌های بلاغت سنتی را محسوس‌تر کرد و درنهایت به نقد جدیِ ساختار و محتوای بلاغت قدیم و بازنگاری یا نونگاری آن­ها و پدید آمدن ...

 • مطالعۀ نقادانۀ کتاب فی مناهج تحلیل الخطاب السردی اثر عمر عیلان 

  اکبری زاده, فاطمه (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  کتابفی مناهج تحلیل الخطاب السردی اثر عمر عیلان در حوزۀ روایت­پژوهی ساختارگرا با معرفی و تبیین نظریه­های مختلف به خوانش انواع رویکردهای نقدی در متون پرداخته است. این جستار با بهره از شاخص­های نقد کتاب به بررسی این اثر ...

 • نقد و ارزیابی کتاب سیری در شعر عربی از روزگار جاهلی تا سقوط بغداد 

  امین مقدسی, ابوالحسن؛ قیصری, مهدیه (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  در میان منابع شعر عربی با جُنگ‌ها و مجموعه‎های متعددی روبه­رو هستیم که هر کدام با اسلوب خاص خود از قرن­های اولیۀ اسلام تا دوران معاصر سعی در گردآوری اشعار داشته‌اند. این گنجینه‌های ادبی تعیین‌کنندۀ هویت فرهنگی و تمدنی ...

 • نقد و بررسی کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکی اثر عزالدین المناصره 

  زینی وند, تورج؛ نادری, روژین (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  عزالدین المناصره از منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة نقد ادبی است که با نگارش کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکیبر غنای ادبیات تطبیقی در جهان عرب افزوده است. مؤلف در این کتاب، ضمن تعریف نقد فرهنگی و هم‌پوشانی آن ...

 • نقد و بررسی کتاب مناهج البحث الأدبی اثر یوسف خُلَیف 

  ناعمی, زهره (شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  هر پژوهش علمی از روش یا مجموعه‌ای از روش­ها تبعیت کند. کتاب مناهج البحث الأدبی اثر یوسف خُلَیف در زمرۀ آثاری است که در حوزۀ روش‌های تحقیق و شیوۀ تدوین اثری علمی نوشته شده ‌است. مقالۀ حاضر در صدد است با روش توصیفی ـ انتقادی، ...