نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحمتی, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-11-28T13:36:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-02-16T13:37:07Z
dc.date.available1399-11-28T13:36:08Zfa_IR
dc.date.available2021-02-16T13:37:07Z
dc.date.issued2020-05-21en_US
dc.date.issued1399-03-01fa_IR
dc.date.submitted2020-08-15en_US
dc.date.submitted1399-05-25fa_IR
dc.identifier.citationرحمتی, محمدرضا. (1399). کشمکش شاه شجاع و شاه محمود مظفّری برای سلطه بر ابرکوه (776ـ766ق/ 75-1365). فرهنگ یزد, 2(5), 9-30. doi: 10.22034/fyazd.2021.243940.1027fa_IR
dc.identifier.issn9988-1735
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/fyazd.2021.243940.1027
dc.identifier.urihttp://fyazd.farhang.gov.ir/article_125214.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/710199
dc.description.abstractدر زمان سلطنت شاه شجاع مظفّری، برادرش شاه محمود حاکم اصفهان بود. شاه محمود حکومت اصفهان را برای خود اندک می‌دانست و در پی کسب استقلال نیز بود. وی بر آن بود تا با سلطه بر ابرکوه، در اصفهان حکومتی مستقل تشکیل دهد. از دیگر سوی، شاه شجاع، دچار مشکل اعمال اقتدار در قلمرو بود. وی نیز برای چاره کردن مشکل خود، سلطه بر ابرکوه را بایسته می‌دانست. دو برادر حدود یک و نیم دهه برای سلطه بر ابرکوه درگیر جنگ و کشمکش با یکدیگر بودند.برای پی بردن به نقش و اهمّیت ابرکوه برای دو دولتمرد مظفّری در راستای دستیابی به اهدافشان، افزون بر مقایسۀ مختصر اوضاع اصفهان و فارس در هنگامۀ حملۀ مغول و پس از آن، موقعیت اقتصادی ابرکوه، جایگاه سوق الجیشی و ظرفیت نیروی رزمی آن، نیز جغرافیای سیاسی و انسانی مرکز و جنوب ایران در آن دوران بایستۀ بررسی است. کشمکش میان دو برادر برای دستیابی به درآمدهای کلان ابرکوه بوده، البتّه موقعیت سوق‌الجیشی و ظرفیت انسانی آن نیز لحاظ می‌شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزدfa_IR
dc.relation.ispartofفرهنگ یزدfa_IR
dc.relation.ispartofCulture of Yazden_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/fyazd.2021.243940.1027
dc.subjectشاه شجاعfa_IR
dc.subjectشاه محمودfa_IR
dc.subjectجنگ قدرتfa_IR
dc.subjectجایگاه سوق‌الجیشی ابرکوهfa_IR
dc.titleکشمکش شاه شجاع و شاه محمود مظفّری برای سلطه بر ابرکوه (776ـ766ق/ 75-1365)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار تاریخ اسلام دانشگاه یزدfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue5
dc.citation.spage9
dc.citation.epage30


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد