نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشهامت, یداللهfa_IR
dc.contributor.authorخلیل زاده, جوادfa_IR
dc.contributor.authorریاحی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-10-19T15:36:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-01-08T15:36:36Z
dc.date.available1399-10-19T15:36:36Zfa_IR
dc.date.available2021-01-08T15:36:36Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-01-14en_US
dc.date.submitted1398-10-24fa_IR
dc.identifier.citationشهامت, یدالله, خلیل زاده, جواد, ریاحی, علی. (1399). طراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص DNA. فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین, 11(4), 451-463.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5865
dc.identifier.urihttps://adst.ihu.ac.ir/article_205778.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/709539
dc.description.abstractدر این مقاله یک حسگر زیستی بلور فوتونی جدید جهت اندازه‌گیری ضریب شکست، پیشنهاد و مورد بررسی قرارگرفته است. سه ساختارِ تک، جفت و سه کاواکی طراحی ومطالعه شدند. در این ساختارها یک کاواک مرکزی به‌عنوان کاواک سنجش بین موج‌برهای ورودی و خروجی ساندویچ شده است. به‌منظور شبیه‌سازی و بررسی نحوه انتشار نور در ساختارها از روش تفاضل محدود در حوزه زمان و بسط موج تخت استفاده ‌شده است. جذب مولکول­های DNA موجود در محلول حسگری (PBS) منجر به تغییر در ضریب شکست مؤثر کاواک‌های سنجش شده و درنتیجه میزان عبوردهی طیفی از موج‌بر تغییر خواهد کرد. با بررسی میزان این تغییرات، فرآیند سنجش و تشخیص میسر می‌شود. با مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر طیف خروجی ساختار، به‌منظور دستیابی به بهترین پارامترهای حسگری، مشاهده شد که پارامترهای هندسی ناحیه نقص و همچنین شعاع کاواک‌های کناری کاواک مرکزی، تأثیر قابل ‌ملاحظه‌ای بر طیف ساختارها دارند. نتایج نشان دادند که ساختار تک­کاواکی بیشینه حساسیت برابر باnm/RIU 345 و ساختار سه کاواکی بیشینه فاکتور کیفیت برابر با 531 را دارند. در مقایسه با ساختارهای قبلی انجام‌شده، ساختارهای پیشنهادی در این مقاله به نسبت کارایی به مراتب بهتری از خود نشان می­دهند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوینfa_IR
dc.relation.ispartofjournal of Advanced Defense Science and Technologyen_US
dc.subjectبلور فوتونیfa_IR
dc.subjectزیست حسگرfa_IR
dc.subject.DNAfa_IR
dc.subjectفوتونیکfa_IR
dc.titleطراحی یک حسگر زیستی جدید ضریب شکستی مبتنی بر بلورفوتونی مناسب جهت تشخیص DNAfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeفوتونیکfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فوتونیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،fa_IR
dc.contributor.departmentگروه فوتونیک دانشکده علوم دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue4
dc.citation.spage451
dc.citation.epage463


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد