نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیاری, سیاوشfa_IR
dc.contributor.authorخوشخو, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorاسدی, عرفانfa_IR
dc.date.accessioned1399-10-19T15:36:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-01-08T15:36:15Z
dc.date.available1399-10-19T15:36:15Zfa_IR
dc.date.available2021-01-08T15:36:15Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-02-28en_US
dc.date.submitted1398-12-09fa_IR
dc.identifier.citationیاری, سیاوش, خوشخو, حمید, اسدی, عرفان. (1399). یک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتی. فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین, 11(4), 403-414.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5865
dc.identifier.urihttps://adst.ihu.ac.ir/article_205781.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/709535
dc.description.abstractبمب‌های گرافیتی از جمله سلاح‌های غیر مخرب مدرن هستند که با ایجاد اتصال کوتاه در سامانه‌های قدرت منجر به وقوع خاموشی سراسری در این شبکه‌ها می‌شوند. هدف اصلی این مقاله ارائه یک سامانه حفاظت ویژه (SPS) جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت پس از حملات گرافیتی است. در این سامانه حفاظت ویژه، برای آنکه اقدامات اصلاحی با هماهنگی مناسبی انجام شود و خطر ناپایداری کاهش یابد، با استفاده از مفهوم فاصله الکتریکی، شبکه قدرت به چند ناحیه کنترل ولتاژ (VCA) تقسیم می‌شود. سپس با توجه به وضعیت پایداری ولتاژ در هر ناحیه که به کمک شاخص RPRI تعیین می‌شود، سامانه حفاظت ویژه ارائه ‌شده برای جلوگیری از ناپایداری ولتاژ بلندمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از محیط DPL نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory، سامانه حفاظت ویژه پیشنهاد شده بر روی شبکه‌های IEEE 39-Bus و Nordic32 پیاده‌سازی و آزمایش شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده در شرایط وقوع اغتشاش‌های N-1، N-2 و N-3  مختلف و مقایسه آن‌ها با روش‌های پیشین، تائید کننده عملکرد مناسب روش پیشنهاد شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوینfa_IR
dc.relation.ispartofjournal of Advanced Defense Science and Technologyen_US
dc.subjectبمب گرافیتیfa_IR
dc.subjectناپایداری ولتاژ بلندمدتfa_IR
dc.subjectسامانه حفاظت ویژهfa_IR
dc.subjectقدرت- شبکه های قدرتfa_IR
dc.titleیک سامانه حفاظت ویژه جدید جهت جلوگیری از وقوع ناپایداری ولتاژ بلندمدت در مقابل حملات گرافیتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeقدرت- انتقال و توزیعfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهندfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی سهندfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهندfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue4
dc.citation.spage403
dc.citation.epage414
nlai.contributor.orcid0000-0003-1639-8853
nlai.contributor.orcid0000-0002-7474-8180


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد