نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطیبی, امیر حسینfa_IR
dc.contributor.authorشریفی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorسالمی, امیر حسینfa_IR
dc.contributor.authorفقیهی, فرامرزfa_IR
dc.date.accessioned1399-10-19T15:36:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-01-08T15:36:10Z
dc.date.available1399-10-19T15:36:10Zfa_IR
dc.date.available2021-01-08T15:36:10Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-01-26en_US
dc.date.submitted1398-11-06fa_IR
dc.identifier.citationطیبی, امیر حسین, شریفی, رضا, سالمی, امیر حسین, فقیهی, فرامرز. (1399). ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت. فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین, 11(4), 391-401.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5865
dc.identifier.urihttps://adst.ihu.ac.ir/article_205779.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/709534
dc.description.abstractبا توجه به خودکارسازی شبکه‌های قدرت و مبادله داده‌ها در یک زیرساخت مخابراتی، احتمال طرح‌ریزی حمله سایبری بسیار بالا است. در این راستا بهینه‌سازی بودجه‌های حمله و دفاع در حمله سایبری در شبکه قدرت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله در راستای فاز تهاجم سایبری به شبکه قدرت، انتخاب آسیب‌پذیرترین شین عملیاتی با استفاده از فن تخمین حالت طی الگوریتم جدیدی تحلیل و شبیه‌سازی‌شده است. برای این منظور تزریق داده غلط به اطلاعات ارسالی از PMU به‌گونه‌ای که قابل‌تشخیص برای بهره‌بردار شبکه تحت تهاجم نباشد صورت می‌پذیرد. به‌عنوان یک مطالعه موردی پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی برای یک شبکه 14 شینِ IEEE انجام‌شده است و بهترین شین ازنظر قرارگیری تحت تهاجم شناسایی‌شده است. عملکرد این الگوریتم مبنی بر نتایج حاصل از تخمین حالت شبکه پس از رخداد حمله سایبری بر روی شین‌های مختلف است. درنهایت قسمتی از شبکه که تخریب اطلاعات در آن بخش بیشترین آسیب را به شبکه وارد می‌کند مشخص می‌شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوینfa_IR
dc.relation.ispartofjournal of Advanced Defense Science and Technologyen_US
dc.subjectتزریق داده غلطfa_IR
dc.subjectحمله غیرقابل تشخیصfa_IR
dc.subjectسامانه قدرتfa_IR
dc.subjectتخمین حالتfa_IR
dc.subjectبردار اندازه‌گیریfa_IR
dc.subjectقدرت- شبکه های قدرتfa_IR
dc.titleارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeقدرت- انتقال و توزیعfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی برق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی برق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی برق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue4
dc.citation.spage391
dc.citation.epage401
nlai.contributor.orcid0000-0002-9095-9826
nlai.contributor.orcid0000-0003-1116-3879


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد