نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorتقوی پارسا, محمدحسینfa_IR
dc.contributor.authorگراوند, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-10-19T15:35:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-01-08T15:35:59Z
dc.date.available1399-10-19T15:35:59Zfa_IR
dc.date.available2021-01-08T15:35:59Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-01-11en_US
dc.date.submitted1398-10-21fa_IR
dc.identifier.citationتقوی پارسا, محمدحسین, گراوند, علی. (1399). بررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنی. فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین, 11(4), 369-382.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5865
dc.identifier.urihttps://adst.ihu.ac.ir/article_205783.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/709532
dc.description.abstractاستفاده از دیوارهای حائل بتنی به‌دلیل جرم زیاد گزینه مطلوبی برای مقاومت در برابر انفجار است. این دیوارها عموماً به‌صورت بتن آرمه یا بتن الیافی ساخته می‌شوند. در این پژوهش اثرات تخریبی انفجار بر دیوار حائل از جنس بتن آرمه و بتن الیافی مورد مطالعه قرار گرفته است. به ‌این منظور، دیوار در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده و بارهای انفجار متفاوت در فواصل مختلف بر آن اعمال شده است. سپس برای بررسی خرابی حاصل از انفجار، مواد منفجره در سه حالت چسبیده به دیوار، در فاصله یک متری و در فاصله ده متری از دیوار، عمود بر بالاترین نقطه‌ میانی سازه و نیز محل اتصال دیوار و زمین مدل‌سازی شده­اند. نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان داد که انفجار در محل اتصال دیوار و زمین تأثیرات مخرب‌تری نسبت به انفجار در بالاترین نقطه دیوار دارد. بارهای منجر به تخریب دیوار بتن آرمه و بتن الیافی در محل اتصال دیوار به زمین، در فاصله چسبیده به آن برابر با 5 کیلوگرم C4 و 10 کیلوگرم TNT و در فاصله یک متری از دیوار برابر با 15 کیلوگرم C4 و 15 کیلوگرم TNT خواهد بود. در فاصله‌ 10 متری از دیوار و در محل اتصال دیوار به زمین، بارهای منجر به تخریب برابر با 60 کیلوگرم C4 و 70 کیلوگرم TNT برای دیوار بتن آرمه و 90 کیلوگرم C4 و 100 کیلوگرم TNT برای دیوار بتن الیافی می‌باشد. همچنین انفجار در فاصله چسبیده به دیوار و یک متری، تأثیر موضعی بر دیوار داشته و باعث خرابی‌های موضعی می‌گردد. این در حالی است که انفجار در فاصله ده متری به ‌علت فاصله زیاد انفجار از دیوار به‌صورت موضعی عمل نکرده و برای تخریب دیوار در این فاصله ماده منفجره بیشتری لازم است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوینfa_IR
dc.relation.ispartofjournal of Advanced Defense Science and Technologyen_US
dc.subjectانفجارfa_IR
dc.subjectآباکوسfa_IR
dc.subjectدیوار بتن آرمهfa_IR
dc.subjectبتن ‌الیافیfa_IR
dc.subjectخرابیfa_IR
dc.subjectعمران- سازهfa_IR
dc.titleبررسی اثر تخریبی انفجار در فواصل مختلف بر دیوار حائل بتنیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعمران - سازهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه جامع امام حسین (ع)/گروه عمرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه اصفهانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue4
dc.citation.spage369
dc.citation.epage382


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد