نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorلشته نشایی, میر احمدfa_IR
dc.contributor.authorمتین سرشت, ایوبfa_IR
dc.contributor.authorمنشی زاده, مرتضیfa_IR
dc.contributor.authorحاتمی, فریدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:38:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:38:01Z
dc.date.available1399-07-08T19:38:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:38:01Z
dc.date.issued2007-01-21en_US
dc.date.issued1385-11-01fa_IR
dc.date.submitted2005-11-22en_US
dc.date.submitted1384-09-01fa_IR
dc.identifier.citationلشته نشایی, میر احمد, متین سرشت, ایوب, منشی زاده, مرتضی, حاتمی, فرید. (1385). مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی. تحقیقات منابع آب ایران, 2(3), 66-77.fa_IR
dc.identifier.issn1735-2347
dc.identifier.issn2476-7360
dc.identifier.urihttp://iwrr.sinaweb.net/article_15455.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/70935
dc.description.abstractدر این مقاله پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل و تغییرات بستر سواحل در اثر تکرار این پدیده با استفاده از دو روش مدل فیزیکی و ریاضی بررسی شده است. نتایج آزمایش با استفاده از مدل فیزیکی ساخته شده نشان داد که در دانه‌بندی مصالح رسوبی، با افزایش   مصالح مورد استفاده از شدت تخریب ساحل کاسته شده و پشته ایجاد شده به سمت ساحل متمایل گردیده و ارتفاع آن نیز کاهش یافته است. همچنین با افزایش شیب ساحل شبیه‌سازی شده، شدت تخریب ساحل شدیدتر و پشته ایجاد شده به سمت دریا متمایل گردیده و ارتفاع آن نیز کاهش یافته است. در بررسی دانه‌بندی مصالح و شیب ساحل نیمرخ‌های ساحلی زمستانه تشکیل گردید در حالیکه در تأثیر ارتفاع موج، نیمرخ تابستانه نیز تشکیل گردید. آزمایشها برگشت‌پذیری پدیده انتقال رسوب عمود بر ساحل را نیز تأیید کردند. در مدل ریاضی از برنامه (Littoral Processes and Coastline Kinetics) Litpack  موسسه DHI  دانمارک استفاده شد که مقایسه نتایج آن با مدل فیزیکی نشان داد که این مدل شرایط واقعی را پیش‌بینی می‌نماید و دقت آن در شرایط مدل فیزیکی به دلیل تأثیرات ناشی از مقیاس بسیار کم است.fa_IR
dc.format.extent948
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علوم و مهندسی منابع آبfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات منابع آب ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIran Water Resources Researchen_US
dc.subjectموجfa_IR
dc.subjectجریان ساحلیfa_IR
dc.subjectرسوب ساحلیfa_IR
dc.subjectنیمرخ زمستانهfa_IR
dc.subjectنیمرخ تابستانهfa_IR
dc.titleمطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار /گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentمربی /گروه معماری، دانشکده معماری دانشگاه گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس /مرکز تحقیقات آب وابسته به وزارت نیروfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد/سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلانfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue3
dc.citation.spage66
dc.citation.epage77


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد