نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرزمی, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorپورفرهاد, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:36:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:36:58Z
dc.date.available1399-07-08T19:36:58Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:36:58Z
dc.date.issued2019-11-22en_US
dc.date.issued1398-09-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-16en_US
dc.date.submitted1398-07-24fa_IR
dc.identifier.citationرزمی, حمید, پورفرهاد, محمدرضا. (1398). ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه. چشم انداز حسابداری و مدیریت, 2(15), 119-135.fa_IR
dc.identifier.issn2645-4572
dc.identifier.urihttp://www.jamv.ir/article_97142.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/70545
dc.description.abstractنقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهم ترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه‌های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه‌ای شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه طی سال‌های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه رابطة مثبت و معناداری برقرار می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent548
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofچشم انداز حسابداری و مدیریتfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Accounting and Management Visionen_US
dc.subjectتصمیمات ساختار سرمایهfa_IR
dc.subjectریسک جریان نقدیfa_IR
dc.subjectساختار سرمایهfa_IR
dc.titleارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار- عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه معاصرfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد حسابداری. موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، ایران.fa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue15
dc.citation.spage119
dc.citation.epage135


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد