دوره 4, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • اثر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سیلیس با خاکستر سبوس برنج ایرانی بر رنگدانه (Pr,Zr)SiO4 

  تلاتری, فاطمه‌السادات؛ باغشاهی, سعید؛ رجبی, مسعود (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  در این تحقیق ترکیبات متفاوتی از رنگدانه (Pr,Zr)SiO4 ساخته شد و تأثیر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سبوس برنج کلسینه شده ایرانی به جای سیلیس معدنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در دمای oC1050 کلسینه شدند و سپس عملیات ...

 • سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید 

  حسین نژاد, م‍ژگان؛ خسروی, علیرضا؛ قرنجیگ, کمال‌الدین؛ مرادیان, سیامک (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  دو ماده رنگزای مونو آزو اسیدی بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 4-آمینو-N-متیل (بوتیل)-1، 8-نفتالیمید به عنوان جزء دی‌آزوته شونده و -J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات 4-آمینو N-آلکیل-8،1-نفتالیمید با استفاده ...

 • بررسی جذب هم دمای مواد رنگزای دیسپرس روی الیاف نایلون 6 

  صفی, مهدی (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  در این تحقیق جذب هم‌دمای سه ماده رنگزای غیریونی دیسپرس آبی 3، قرمز 1 و زرد 3 بر روی الیاف نایلون 6 در دو دمای 90 و 98 درجه سانتی‌گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصی از جذب هم‌دما نرنست مشاهده شد. کارآیی جذب ...

 • بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر مقاومت به خراش رزین‌های یورتان اکریلات پخت شونده با UV 

  مشعوف, قدسیه؛ ابراهیمی, مرتضی؛ باستانی, سعید (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  امروزه پخت فیلم‌های نازک پلیمری از طریق تابش پرتو در کاربردهای متفاوتی همچون لاک، رنگ و جوهرهای چاپ بسیار گسترش یافته است. رزین‌های یورتان اکریلات یکی از مهم‌ترین رزین‌های پخت شونده با UV در صنایعی همچون صنعت خودرو بوده و ...

 • نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی ـ سیلیکون 

  کیهان, پرسا؛ محسنی, محسن؛ بقایی راد, علی (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  در این تحقیق اثر یک بهبود دهنده چسبندگی سیلیکونی بر روی چسبندگی رزین اپوکسی با سخت کننده آمینو سیلیکونی بررسی شده است. برای این منظور N -2 آمینو اتیل3 آمینو پروپیل تری‌متوکسی سیلان به عنوان افزودنی در فرمولاسیون لاک اپوکسی ...

 • رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی 

  صالحی, راضیه؛ آرامی, مختار؛ محمودی, نیازمحمد؛ بهرامی, سیدهژیر (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب‌های ارزان قیمت استفاده می‌گردد. کیتوسان با دی‌استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می‌آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی‌ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای ...

 • حذف رنگ بنفش متیل توسط جذب روی بنتونیت در حضور نانو فریت مس 

  هاشمیان, سعیده (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2010-12-22)
  جذب رنگزای بازی بنفش متیل (MV) روی خاک بنتونیت، فریت CuFe2O4و کامپوزیت /bentonite CuFe2O4 در محلول‌های آبی بررسی شد. کامپوزیتی از مس و آهن و بنتونیت توسط روش هم رسوبی و درpH=11 تهیه گردید. کامپوزیت تهیه شده می‌تواند برای ...