دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی 

  احمدی اسب چین, سلمان؛ مرادی, حسنا؛ تبارکی, رضا (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  مواد رنگزای مصنوعی در صنایع به ویژه صنایع نساجی کاربرد دارند. در حدود 10 تا 15 درصد مواد رنگزای مصنوعی مورد استفاده، طی انجام فرآیند رنگرزی هدر رفته و به‌عنوان آلاینده‌ای مضر و سمی وارد فاضلاب‌های صنایع می‌شود. این مواد ...

 • تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعة شیشه‌های رنگی ارسی‌های دورة صفوی 

  حق‌شناس, محمد؛ بمانیان, محمدرضا؛ قیابکلو, زهرا (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  هدف از این تحقیق، تکمیل مطالعات پیشین درمورد دلایل استفاده از شیشه‌های رنگی در معماری سنتی ایران است. روش تحقیق تلفیقی از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، برداشت میدانی و محاسبات عددی است. ابتدا طیف عبوری از نمونه شیشه‌های رنگی ...

 • بررسی تأثیر افزودنی عسل بر روی مرکب سنتی ایرانی 

  سلطانی, زهرا؛ فرهمند بروجنی, حمید؛ عابد اصفهانی, عباس (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  عدم مرغوبیت مرکب‌های معاصر باعث می‌شود که آثار ارزشمند خوشنویسان پس از گذشت مدت زمانی دچار آسیب‌های فراوانی شود. بنابراین، در مبحث حفاظت پیشگیرانه، آثار خوشنویسی با اهمیت می‌باشد و حفاظت از این آثار ضروری ست. از آنجا که ...

 • تعیین شرایط بهینه حذف ماده رنگزا توسط نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن تحت تابش نور مرئی 

  محمدی زاد, مریم؛ گنجی دوست, حسین؛ آیتی, بیتا (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  در این تحقیق پس از ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن به روش پلیمریزاسیون در محل، از آن برای حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزای اسید قرمز 14 تحت تابش نور مرئی استفاده شد. آزمایش‌های SEM و XRDبرای بررسی ساختار نانوکامپوزیت ...

 • ‌ بررسی تاثیر کانی‌ساز NaF بر ویژگی‌های رنگدانه هماتیت-زیرکن در روش سل-ژل 

  حیدری, حسین؛ نقی زاده, رحیم؛ حسینی زری, مریم؛ سبزکاری, سجاد (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسینه‌کردن و بررسی تاثیر کانی‌ساز بر ویژگی‌های آن، اثر کانی‌سازNaF بر کیفیت ...

 • افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه‌های اکسید گرافن 

  رضایی, مصطفی؛ سالم, شیوا؛ سالم, امین (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  در پژوهش حاضر، کامپوزیت‌های دی‌اکسید تیتانیم- اکسید گرافن با درصدهای وزنی مختلف پیش ماده‌های اکسید گرافن و تترا بوتکساید تیتانیم به روش سل ژل سنتز شده و مشخصه‌یابی محصولات با استفاده از پراش‌سنجی پرتو ایکس و طیف جذبی ...

 • مدل‌سازی سینتیکی جذب سطحی ماده رنگزای زرد مستقیم روی اکسید گرافن 

  میرعلینقی, مهساسادات؛ منیری, الهام؛ سیری, طاهره (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2016-03-20)
  در این پژوهش، ورقه‌های اکسید گرافن (GO) با اکسایش گرافیت به روش هامرز تهیه و برای حذف ماده رنگزای زرد مستقیم 50 (DY50) از محلول آبی به کار برده شد. ساختار شیمیایی و بلوری جاذب همراه با عوامل موثر بر فرآیند جذب سطحی (pH، ...