دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر کاربرد آنزیم‌های لاکاز و سلولاز روی رنگ جین 

  صادقیان مریان, علی؛ منتظر, مجید (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  شستشوی کالاهای جین یکی از عملیات تکمیلی است که به جهت ایجاد ظاهر ویژه و به روز آمد شدن پوشاک کاربرد وسیعی دارد. در مقاله حاضر تأثیر آنزیم لاکاز و سلولاز روی تغییر رنگ کالای جین در روش‌های مختلف شستشویی شامل استفاده از آنزیم ...

 • بهبود رنگپذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق‌صوت 

  کاتوزیان, بشیر؛ کیومرثی, امیر؛ رشیدی, ابوسعید (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  برای رنگ کردن چرم معمولا مواد رنگزای آنیونیک مانند رنگزاهای مستقیم، اسیدی و متال کمپلکس به کار می‌رود و تاکنون استفاده از رنگدانه‌ها برای رنگ کردن چرم مرسوم نبوده است. یکی از مشکلات در رنگ کردن چرم، نفوذ کم ماده رنگزا به ...

 • سنتز یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن 

  گل‌کار, سعیده؛ قرنجیگ, کمال‌الدین؛ آرامی, مختار (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با و با N,N-دی متیل دودسیل آمین ...

 • تعیین عوامل همبسته میان آزمون هرمی رنگ و پرسشنامه شخصیت کتل 

  انصاری, کیوان؛ مرادیان, سیامک (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  در این تحقیق، بر روی نتایج دو آزمون اخذ شده از 100 آزمودنی به منظور ارزشیابی تأثیر عوامل عمقی شخصیت بر ترجیحات رنگ، طرح و تحلیل برازش چند متغیری اجرا شد. آزمون هرمی رنگ یک آزمون فرافکن نیمه ساختاری است که طی آن آزمودنی یک ...

 • بررسی تغییرات سمیت رنگزای راکتیو سیاه 5 و دیسپرس نارنجی 25 در طی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 

  ملکی, افشین؛ رضایی, رضا (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  در این تحقیق، کاهش سمیت محلول رنگی حاوی دو رنگزای تجاری متداول شامل راکتیو سیاه 5 و دیسپرس نارنجی 25 بعد از فرآیند های فوتولیز و التراسونولیز با کمک پراکسید هیدروژن با تاکید بر اثرات انواع عوامل مؤثر بر روی روند رنگبری و ...

 • رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید 

  صادقی کیاخانی, موسی؛ قرنجیگ, کمال‌الدین؛ آرامی, مختار؛ محمودی, نیازمحمد؛ مختاری, جواد (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات ...

 • اثر حضور انواع نانوسیلیکا بر برخی خواص لاک‌های پلی‌یورتان دو جزئی 

  نیکنام, مریم؛ رنجبر, زهرا؛ باغشاهی, سعید (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2009-03-21)
  در تحقیق حاضر با افزودن پرکنند‌ه‌های مختلف سیلیس به لاک پلی‌یورتانی تغییرات ایجاد شده در برخی خواص نظیر تغییرات رئولوژیکی و دمای انتقال شیشه‌ای، بررسی‌های میکروسکوپی و سختی نانومتری و مه‌گونی مورد آزمون قرار گرفت. به عنوان ...