دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اندازه‌گیری غلظت رنگ در محلول‌های دوجزیی به روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی 

  اکرامی, احسان؛ شمس ناتری, علی (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  در مقاله حاضر از روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی به منظور تعیین غلظت اجزای مخلوط‌های مختلف دوتایی از سه رنگزا با رنگ‌های زرد، سرخ و قرمز استفاده گردید. در روش مشتقی پیشنهادی، از اختلاف مقادیر طیف جذبی نسبی به دست آمده در دو ...

 • بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایه‌های ZnO:Er تهیه شده به روش سل ـ ژل 

  رخساری آذر, صبورا؛ فراشیانی, علی اکبر؛ باغشاهی, سعید؛ تمیزی فر, مرتضی (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  لایه‌های نازک اکسید روی آلاییده شده به اربیم در مخابرات نوری کاربردهای متعددی دارد. لایه‌های نازک اکسید روی با روش سل- ژل از طریق غوطه‌وری بر سطح زیرلایه‌های‌ شیشه‌ای از جنس سودالایم لایه‌نشانی شد. به منظور بهینه‌سازی خواص ...

 • سنتز رزین‌های آلکید آب پایه 

  یوسفی, علی اکبر؛ بیگدلی, ابراهیم (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  سنتز رزین‌های آلکید قابل پخش در آب و خواص فیلم این رزین‌ها و پوشرنگ‌های حاصله تشریح شد. رزین‌های آلکید آب پایه به چندین روش تهیه شدند. در روش نخست رزین آلکید معمولی به روش بسپارش تراکمی سنتز و سپس مخلوطی از منومرها به روش ...

 • شبیه‌سازی محلول لوکوی رنگزای خمی 

  شمس ناتری, علی؛ صابری مطلق, محمود (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  در این کار تحقیقاتی، رفتار محلول لوکوی رنگزای خمی به کمک داده‌های جذب سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور محلول لوکوی رنگزای خمی با مقادیر مختلف سود و هیدروسولفیت سدیم تهیه گردید. سپس طیف جذبی محلول‌های تهیه شده ...

 • آمیخته‌های قیری مناسب جهت کاربردهای پوششی مختلف 

  حدادی, وحید؛ یوسفی, علی اکبر؛ معینی, علی‌رضا؛ تقی گنجی, مسعود؛ خسروی, مرتضی (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  قیر یک ماده پوششی بسیار مهم در پوشش‌های ضد خوردگی و ضد رطوبتی می‌باشد که کاربردهای گسترده و وسیعی دارد. این ترکیب بسته به نوع کاربرد باید دارای خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی باشد. به این دلیل مطالعه ساختار داخلی و خواص ...

 • رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک با استفاده از فرآیند نانوفوتوکاتالیز: مطالعه در مقیاس پایلوت 

  محمودی, نیازمحمد؛ آرامی, مختار؛ قرنجیگ, کمال‌الدین؛ نورمحمدیان, فرحناز (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش, 2007-09-23)
  در این تحقیق، رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 با فرآیند نانوفوتوکاتالیزی در حضور نانوذرات تیتانیای تثبیت‌ شده در داخل راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک در مقیاس پایلوت (10 ...