دوره 2, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • نقش پلیس و ضابطان خاص در پیشگیری از جرائم زیست محیطی در سیاست جنایی ایران 

  علیپور, حمزه؛ کفشگر, ابوالقاسم (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی‏، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است‏، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری ...

 • مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری در دختران نوجوان مناطق 5 و 13 شهر تهران با رویکرد پیشگیری از جرم 

  معظمی, شهلا؛ دادگر, آناهیتا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: اختلال سلوک از جمله مشکلات رفتاری است که از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی دارای اهمیت است. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری تکراری و پابرجاست که طی آن حقوق اساسی دیگران نقض می‌شود. پرخاشگری، سرقت و ...

 • تبیین جرم‌شناختی سرقت جوانان در شهر یزد 

  رجبی, ابراهیم؛ رضایی, حمیدرضا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: در این پژوهش نقش عوامل جرم‌شناختی مؤثر بر سرقت، در قالب رویکردهای اجتماعی و روانشناسی مطالعه شد. با توجه به اینکه سرقت یک پدیده پیچیده اقتصادی، اجتماعی است نمی‌توان با یک نظریه این پدیده را ...

 • خانواده، اساسی‌ترین رکن سیاست جنایی پیشگیرانه 

  پدیدآور نامشخص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  اگر سیاست جنایی را مشتمل بر سنجیده‌ترین تدابیر برآمده از پژوهش‌ها و یافته‌های جرم‌شناسی در مقابله با پدیده مجرمانه بدانیم، بی‌تردید این پژوهش‌ها و یافته‌ها، خانواده را در جایگاه بنیانی‌ترین نهاد اجتماعی در پیشگیری از جرم، ...

 • نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم 

  مهدوی, محمود؛ فلاح الحسینی, بی بی فاطمه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می­تواند با بهره­گیری ...

 • حقوق پیشگیری از جرم منبع سیاست جنایی 

  دارابی, شهرداد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله‌ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از ...

 • بررسی جایگاه مشارکت‌پذیری مردم در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه ضد فساد اداری 

  داستان, زهرا؛ فروغی, فضل اله؛ صادقی, محمدهادی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، ...