دوره 1, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری 

  دربان آستانه, علیرضا؛ ایرانخواه کوخالو, احمد؛ مومنی, حسن (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می‌شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می‌شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی ...

 • چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی 

  باوی, علیرضا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت‌های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده‌سازی تدابیر پیشگیرانه ...

 • سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران 

  صالحی, علیرضا؛ شیخ موحد, محمدعلی؛ شاکری, یاسر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  چکیده زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته ...

 • تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء 

  شیری, عباس؛ جعفرپورصادق, الهام (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  زمینه و هدف: آثار مخرب پدیده فساد اداری به‌ویژه تأثیر ویران‌گر آن بر روند توسعه و اعتماد عمومی و اعتبار دولت، آن را به بحرانی اساسی در سراسر جهان تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که مقابله با مظاهر گوناگون این ...

 • عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد 

  نظری, طاهره (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می‌شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می‌شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی ...

 • تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت 

  مهدوی, محمود؛ شریفی راینی, الهام (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به‌گونه‌ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ...

 • سرمقاله: بایسته‌های مدیریت پیشگیری از وقوع جرم 

  پدیدآور نامشخص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-12-22)
  تاریخ مقابله جوامع انسانی با پدیده مجرمانه آکنده از تجربیاتی است که نشان می‌دهد جرم پدیده پیچیده‌ای است که به دلیل دخالت عوامل متعدد و مختلف انسانی و اجتماعی در آن، نمی‌توان با رویکردی سهل‌انگارانه و جزء نگر، امیدی به توفیق ...