مرور رهیافت پیشگیری بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 202

 • ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق 

  الفت, محمدباقر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه ...

 • ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق 

  الفت, محمدباقر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه ...

 • ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرایم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام 

  اکبری, عباسعلی؛ صادقی, سالار (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2020-12-21)
  سیاست قانونگذار ایران در جهت پیشگیری از جرایم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیری کیفری و سرکوب گرانه بوده است به نحوی که در تعیین مجازات‌ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که ...

 • ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی 

  عطوف, حسینعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی ...

 • ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی 

  عطوف, حسینعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی ...

 • ارزیابی طرح‌های پیشگیرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه 

  داودی, ابراهیم؛ رفیعی کیا, هادی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرائم مواد مخدر بیشترین میزان را به‌خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح‌های پیشگیری از جرائم مواد مخدر ...

 • آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی 

  زاهد, سیدسعید؛ کاوه, مهدی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی ...

 • آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی 

  زاهد, سیدسعید؛ کاوه, مهدی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی ...

 • آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) 

  رضا زاده, اکبر؛ پورغلامی, محمدرضا؛ نصیری, منوچهر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-06-22)
  یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه‌های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می‌سازد. هدف این تحقیق، ...

 • آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) 

  رضا زاده, اکبر؛ پورغلامی, محمدرضا؛ نصیری, منوچهر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-06-22)
  یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه‌های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می‌سازد. هدف این تحقیق، ...

 • آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی 

  همتی, مرضیه؛ جدید, بهاره (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه‌های بحران‌های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می‌یابد. بنابراین به‌کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم ...

 • بایسته‌های افتراقی‌سازی آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در مرحله پیش‌دادرسی 

  ساقیان, مهدی؛ پناهی, حمید (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ‌دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از ...

 • بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم 

  میرخلیلی, سید محمود؛ عزیزی, سمیه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-09-23)
  زمینه و هدف: بازنمایی رسانه‌ای جرم در جهت‌دهی افکار عمومی و تصمیم مقامات دستگاه عدالت کیفری نقش عمده‌ای ایفاء می‌کند. بزرگ‌نمایی اخبار جنایی و اغراق در میزان خطر جرائم و کلیشه‌سازی تصویر بزهکاران و بزه‌دیدگان، ...

 • بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم 

  میرخلیلی, سید محمود؛ عزیزی, سمیه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-09-23)
  زمینه و هدف: بازنمایی رسانه‌ای جرم در جهت‌دهی افکار عمومی و تصمیم مقامات دستگاه عدالت کیفری نقش عمده‌ای ایفاء می‌کند. بزرگ‌نمایی اخبار جنایی و اغراق در میزان خطر جرائم و کلیشه‌سازی تصویر بزهکاران و بزه‌دیدگان، کم ‌‌اهمیت ...

 • بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی 

  احمدنیا, شیرین (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطحوالدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های ...

 • بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی 

  احمدنیا, شیرین (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطحوالدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی ...

 • بررسی جایگاه مشارکت‌پذیری مردم در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه ضد فساد اداری 

  داستان, زهرا؛ فروغی, فضل اله؛ صادقی, محمدهادی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، ...

 • بررسی جایگاه مشارکت‌پذیری مردم در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه ضد فساد اداری 

  داستان, زهرا؛ فروغی, فضل اله؛ صادقی, محمدهادی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-12-22)
  زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت ...

 • بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 

  رستمی, هادی؛ موسوی, سید پوزیا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-09-23)
  اطفال و نوجوانان بزهکار غالباً بدون آن‌که ماهیت و قباحت رفتار ارتکابی خود را درک کنند نسبت به ارتکاب آن مبادرت می‌ورزند که این امر خود، ریشه در عوامل مختلفِ محیطی، شخصی و وضعی دارد. اما، واکنشی که در مقابل بزهکاریِ آنان ...

 • بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 

  رستمی, هادی؛ موسوی, سید پوزیا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2019-09-23)
  اطفال و نوجوانان بزهکار غالباً بدون آن‌که ماهیت و قباحت رفتار ارتکابی خود را درک کنند نسبت به ارتکاب آن مبادرت می‌ورزند که این امر خود، ریشه در عوامل مختلفِ محیطی، شخصی و وضعی دارد. اما، واکنشی که در مقابل بزهکاریِ آنان ...