نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامیری منفرد, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorتوکل افشاری, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T16:50:28Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T16:50:28Z
dc.date.available1399-07-08T16:50:28Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T16:50:28Z
dc.date.issued2020-05-21en_US
dc.date.issued1399-03-01fa_IR
dc.date.submitted2017-02-27en_US
dc.date.submitted1395-12-09fa_IR
dc.identifier.citationامیری منفرد, وحید, توکل افشاری, رضا. (1399). تاثیر سطوح مختلف شوری( کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر گیاه انیسون (Pimpinella anisum. L) توده استان مرکزی شهرستان خمین. علوم و فناوری بذر ایران, 9(1), 45-56. doi: 10.22034/ijsst.2020.109790.1070fa_IR
dc.identifier.issn2322-2646
dc.identifier.issn2588-4638
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ijsst.2020.109790.1070
dc.identifier.urihttps://ijsst.areeo.ac.ir/article_121761.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/6907
dc.description.abstractدر بسیاری از مطالعات خواص دارویی و تأثیر انیسون بر ساز و کارهای فعالیت بدن به اثبات رسیده است. . تنش شوری از تنش های غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری بر جوانه زنی بذرها دارد. به منظور بررسی تأثیر دما بر جوانه‌زنی گیاه انیسون تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل با شش سطح دما ( 5، 10، 15، 20، 25، 30) بر حسب درجه سانتی گراد و هفت سطح تنش شوری شامل (صفر، 2-، 4-،6-، 8-،10-، 12 - بار) از کلرید سدیم انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی ، زمان تا 50 درصد جوانه‌زنی و زمان تا 90 درصد جوانه‌زنی به‌طور معنی‌داری ‌تحت تاثیر شوری، دما و اثر متقابل آن‌ها قرار گرفت. افزایش سطوح شوری به طور معنی‌داری باعث کاهش همه صفات مورد مطالعه شد. در دمای کم‌تر از دمای 10 درجه سانتی‌گراد (5 درجه سانتی گراد)، درصد جوانه‌زنی به طور معنی‌داری پایین بود. با توجه به اینکه مشکل شوری در مناطقی است که مشکل دمای بالا هم دارند بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که بذر انیسون به شوری و گرما حساس می باشد.fa_IR
dc.format.extent858
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بذر ایرانfa_IR
dc.publisherSeed Science Society of Iranen_US
dc.relation.ispartofعلوم و فناوری بذر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Seed Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ijsst.2020.109790.1070
dc.subjectخواص داروییfa_IR
dc.subjectپارامترهای جوانه‌زنیfa_IR
dc.subjectتحمل به تنشfa_IR
dc.subjectدرجه حرارتfa_IR
dc.subjectکلرید سدیمfa_IR
dc.titleتاثیر سطوح مختلف شوری( کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر گیاه انیسون (Pimpinella anisum. L) توده استان مرکزی شهرستان خمینfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوزی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage45
dc.citation.epage56


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد