دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی 

  ارزانیان, نسترن؛ دیرباز, مرضیه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری‌های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه‌های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این ...

 • نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم 

  قاسم لو, موسی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی‌ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می‌دهد. روش‌های مختلف بازخورد می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش‌های مشتریان باشد. در ...

 • مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی 

  فرهمند, محمد رضا؛ حاجی ده آبادی, محمدعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام‌های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به‌کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری ...

 • پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان 

  ابراهیمی, مریم؛ کاظمی, ملیحه السادات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: در سال‌های اخیر رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به‌منظور شناسایی برخی از عوامل روان‌شناختی مرتبط با این رفتارها، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد. هدف اصلی پژوهش حاضر مشخص کردن سهم مولفه‌های ...

 • رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی 

  داودی دهاقانی, ابراهیم؛ خمسه, علیرضا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: استفاده روزافزون از رسانه‌های ارتباط‌جمعی مانند اینترنت در دنیای امروز باوجود پیامدهای مثبت و تاثیرگذار فراوان، دستاوردهای منفی بسیاری دارد. ازجمله پیامدهای منفی، جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است که مقابله ...

 • تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) 

  جباری, محمدکاظم؛ نسترن, مهین؛ محمدی, محمود؛ کلانتری, محسن (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، ویژگی‌های مکانی و تسهیلات محیطی مکان‌های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت‌ها و کاربری‌ها است و موجب شکل‌گیری رفتار ...

 • سرمقاله: سرمایه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

  پدیدآور نامشخص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-06-22)
  نگرش واقع‌بینانه و علمی به پدیده مجرمانه، جرم را به‌عنوان واقعیتی انسانی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه قرار داده است. جرم رفتار یک انسان در بستر اجتماع است و بدون تردید تأثیر متقابل فرد و جامعه بر ...