نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحدیدی, نسرینfa_IR
dc.contributor.authorجهانبان اسفهلان, حسنfa_IR
dc.contributor.authorسیفوری, زهرهfa_IR
dc.date.accessioned1399-09-11T15:31:48Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-12-01T15:31:48Z
dc.date.available1399-09-11T15:31:48Zfa_IR
dc.date.available2020-12-01T15:31:48Z
dc.date.issued2020-10-22en_US
dc.date.issued1399-08-01fa_IR
dc.date.submitted2019-07-16en_US
dc.date.submitted1398-04-25fa_IR
dc.identifier.citationحدیدی, نسرین, جهانبان اسفهلان, حسن, سیفوری, زهره. (1399). مقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 10(3), 526-541. doi: 10.22059/jflr.2019.285563.656fa_IR
dc.identifier.issn2588-4123
dc.identifier.issn2588-7521
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jflr.2019.285563.656
dc.identifier.urihttps://jflr.ut.ac.ir/article_78586.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/678473
dc.description.abstractویژگیهای جمعیتی دبیران بعنوان یکی ازعوامل مؤثّر در استفاده از تکنولوژی در کلاس معرفی شده اند. در تحقیق حاضر نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش، 195 نفر از دبیران زبان انگلیسی دبیرستان‌های تبریز پرسشنامه‌ای 30 آیتمی از نوع لیکرت را که نسخۀ اصلاح ‌شدۀ پرسشنامۀ آلبیرنی(2006) بود، پُرکردند. نتایج نشان داد: الف) دیدگاه دبیران زن زبان انگلیسی نسبت به تکنولوژی به طور معناداری مثبت‌تر از دبیران مرد است، ب)دیدگاه دبیرانی که در سنّ بازنشستگی بودند، به طور معناداری مثبت‌تر از دیگر دبیران باسابقه بود، ج) دبیران زبان کلاس-های دوره متوسطۀ دوم دیدگاه مثبت‌تری نسبت به تکنولوژی در مقایسه با دبیران زبان کلاسهای دوره متوسطۀ دوم داشتند، و د) ویژگیهای دموگرافیک دبیران زبان انگلیسی ایرانی (شامل مقطع تدریس، جنسیّت، سابقه تدریس و مدرک تحصیلی) 26 درصد واریانس موجود در دیدگاه آن-ها نسبت به کاربرد تکنولوژی در کلاس‌هایشان را توضیح می‌دهد. در مقاله، به رهاوردهای آموزشی این تحقیق نیز پرداخته شده است.fa_IR
dc.format.extent950
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherThe University of Tehranen_US
dc.relation.ispartofپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofForeign Language Research Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jflr.2019.285563.656
dc.subject"نگرش"fa_IR
dc.subject"ویژگیهای دموگرافیک (جمعیتی)"fa_IR
dc.subject"دبیران زبان انگلیسی"fa_IR
dc.subject"تکنولوژی"fa_IR
dc.subject"جنسیت"fa_IR
dc.titleمقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنهاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشی(عادی)fa_IR
dc.contributor.departmentگروه انگلیسی دانشگاه آزاد تبریزfa_IR
dc.contributor.departmentگروه انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی،واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی ، تبریز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، واحد تبریز، دانشگاه آزاذ اسلامی تبریز، تبریز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue3
dc.citation.spage526
dc.citation.epage541
nlai.contributor.orcid0000-0002-0502-8964


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد