نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنیاقی, امیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:29:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:29:30Z
dc.date.available1399-07-08T19:29:30Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:29:30Z
dc.date.issued2019-06-22en_US
dc.date.issued1398-04-01fa_IR
dc.date.submitted2019-05-11en_US
dc.date.submitted1398-02-21fa_IR
dc.identifier.citationنیاقی, امید. (1398). نقش زنان و توانمندسازی آنان در توسعه پایدار زیست محیطی. مطالعات علوم محیط زیست, 4(2), 1328-1339.fa_IR
dc.identifier.issn2588-6851
dc.identifier.issn2645-520X
dc.identifier.urihttp://www.jess.ir/article_92337.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/67805
dc.description.abstractبا تدوین سند توسعه پایدار ملل متحد در سال 2000، کشورها متعهد به انجام دو اقدام اساسی در ارتباط با زنان شدند. مورد نخست، تعهد به انجام برنامهریزیها و تدوین سیاستهایی در راستای توانمندسازی زنان و تحقق مشارکت هرچه بیشتر آنان در سطوح بنیادی جامعه و مورد دوم، ایجاد و پیشبرد سازوکارهایی برای ظرفیت سازی و افزایش این ظرفیت در راستای برنامه ریزیها و مدیریت موثرتر در جهت امور زیست محیطی. در این مقاله قرار است ارتباط میان زنان و توانمدسازی آنان و نقش آنان در توسعه پایدار زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر، این مقاله در مقام بیان این مسأله است که وجود اشکال تبعیض میان زنان و مردان، علی الخصوص در سطوح نقشهای اجتماعی و مدیریتی و محروم ماندن آنان از سطوح مختلف آموزش و اشتغال، به شکل بسزایی در معضلات زیست محیطی و دامن زدن به آنان نقش خواهد داشت. در پایان این نتیجه حاصل شد که توسعه پایدار در زمینه مسائل و امور زیست محیطی میسر نخواهد بود، مگر با افزایش ظرفیتها و آگاهیهای زنان در ارتباط با امور زیست محیطی، تسهیل مشارکت و همکاری بیشتر آنان در ایفای نقشهای اجتماعی و افزایش توانمندیها و ظرفیتهای مدیریتی آنان در سطوحی برابر با مردان.fa_IR
dc.format.extent1251
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات علوم محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Environmental Science Studiesen_US
dc.subject"محیط زیست"fa_IR
dc.subject"توسعه پایدار"fa_IR
dc.subject"زنان"fa_IR
dc.subject"توانمندسازی"fa_IR
dc.subject"سرمایه‌های اجتماعی"fa_IR
dc.titleنقش زنان و توانمندسازی آنان در توسعه پایدار زیست محیطیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قمfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1328
dc.citation.epage1339


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد