نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقربانی سپهر, آرشfa_IR
dc.contributor.authorمتقی دستنایی, افشینfa_IR
dc.contributor.authorانصاری, زهراfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:27:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:27:49Z
dc.date.available1399-07-08T19:27:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:27:49Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2018-10-13en_US
dc.date.submitted1397-07-21fa_IR
dc.identifier.citationقربانی سپهر, آرش, متقی دستنایی, افشین, انصاری, زهرا. (1398). مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری). فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای), 9(3), 93-115.fa_IR
dc.identifier.issn2228-6462
dc.identifier.urihttp://www.jgeoqeshm.ir/article_92748.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/67185
dc.description.abstractانتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسی‌ها مطرح بوده است. در جریان این فرایند مهم، مردم از طریق رأی خود نماینده یا نمایندگانی را بر می‌گزینند، اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی‌های مختلف، متفاوت است. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش‌های مهمی همچون پارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر و... به آرای مردمی رجوع می‌کنند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم‌سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست. بر این مبنا، نظام انتخاباتی هر کشور تعیین‌کننده قانون بازی و رقابتی است که میان گروه‌های مختلف سیاسی در جریان است، چرا که قانون انتخابات تعیین‌کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه‌های سیاسی در هر جامعه است. هدف نوشتار بررسی میزان مشارکت در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور می‌باشد. لذا، در این نوشتار از روش تحقیق تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در استان سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی بر خوردار بوده است که دلیل آن را می‌توان درجه بالای توسعه یافتگی در این استان دانست.fa_IR
dc.format.extent1227
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه آموزش عالی قشمfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)fa_IR
dc.relation.ispartofGeography (Regional Planning)en_US
dc.subjectانتخاباتfa_IR
dc.subjectجغرافیای قدرتfa_IR
dc.subjectدرجه توسعه یافتگیfa_IR
dc.subjectمشارکت سیاسیfa_IR
dc.subjectسمنانfa_IR
dc.titleمطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان با کل کشور (با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی -پژوهشی کاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3
dc.citation.spage93
dc.citation.epage115


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد