نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorایمانی, بهرامfa_IR
dc.contributor.authorمحمدی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorنادری, محدثهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:26:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:26:43Z
dc.date.available1399-07-08T19:26:43Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:26:43Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2019-02-21en_US
dc.date.submitted1397-12-02fa_IR
dc.identifier.citationایمانی, بهرام, محمدی, علیرضا, نادری, محدثه. (1398). ارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم). مهندسی جغرافیایی سرزمین, 3(5), 67-80.fa_IR
dc.identifier.issn2538-1490
dc.identifier.issn2538-3922
dc.identifier.urihttp://www.jget.ir/article_93458.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/66789
dc.description.abstractامروزه توسعه روستا یا هر نظام سکونتگاهی دیگری در مقایسه با گذشته پیوند گسترده­تری با مفهوم مدیریت یافته است. در حال حاضر همه محققان و صاحبنظران مدیریت را به عنوان عاملی تأثیرگذار در توسعه می­دانند که نه تنها قادر است روند توسعه را تسریع بخشد، بلکه شاید بتوان گفت: تنها عامل برای دستیابی به توسعه پایدار می­باشد. مدیران روستایی یکی از ارکان مهم و اساسی توسعه روستایی به شمار می­روند که در ادوار مختلف تاریخ با وظایف و عناوین متفاوتی نظیر؛ دهبان، کدخدا، و ... اداره امور روستایی را برعهده داشته­اند. در حال حاضر مدیریت روستاهای کشور بر عهده دو نهاد شورای اسلامی و دهیاری می­باشد. در این میان دهیاری­ها به عنوان بازوی اجرایی و عامل اصلی توسعه روستایی محسوب می­شوند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرات مدیریت نوین روستایی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی توسعه پایدار از دیدگاه روستاییان و مدیران روستایی در بخش مرکزی شهرستان سمیرم است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات در آن از طریق منابع کتابخانه­ای و میدانی فراهم شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه و جهت تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در میان ابعاد چهارگانه­ی مورد بررسی، مدیریت نوین روستایی در بعد زیست محیطی و تنها بر شاخص عملکرد مدیران در تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تا حدودی موفق بوده است اما در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مدیریت نوین روستایی تاکنون نتوانسته است اثرگذاری مثبت قابل توجهی داشته باشد.fa_IR
dc.format.extent806
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherگروه مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستاfa_IR
dc.relation.ispartofمهندسی جغرافیایی سرزمینfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of the Geographical Engineering of Territoryen_US
dc.subjectمدیریت نوین روستاییfa_IR
dc.subjectابعاد توسعه پایدارfa_IR
dc.subjectتوسعه روستاییfa_IR
dc.subjectبخش مرکزیfa_IR
dc.subjectشهرستان سمیرمfa_IR
dc.titleارزیابی مدیریت نوین روستایی مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue5
dc.citation.spage67
dc.citation.epage80


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد