دوره 8, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران 

  ساعدموچشی, لطف الله؛ عزیزی, نعمت اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست‌گذاری آموزش‌عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه‌های نظام آموزش‌عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه‌ریزان ...

 • تاثیر جهانی شدن و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت 

  شاه آبادی, ابوالفضل؛ راغفر, حسین؛ کهرازه, ساناز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا ...

 • بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران 

  جعفری لیلاب, پری؛ حقیقت, جعفر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست‌گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست‌های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست‌گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه‌سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی‌ها ...

 • ناهمسویی های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران 

  صادقی, ولی اله؛ حبیب‌زاده, محمدجعفر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دورۀ ...

 • تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران 

  گلخندان, ابوالقاسم؛ صحرائی, سمیه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور‌ه‌ی زمانی 1394-1363 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم‌انباشتگی کرانه‌ها و برآوردگر ...

 • ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 

  صفرزاد, حسین؛ آزما, فریدون؛ سعیدی, پرویز؛ آقاجانی, حسنعلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، ...

 • ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست های کلی 

  مداح, مجید؛ عبدی چرلو, منصور (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این ...

 • بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران 

  عزتی, مرتضی؛ حیدری, حسن؛ مریدی, پروین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-05-21)
  بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می کند و امکان رشد و توسعه سایر بخش ها را فراهم ...