دوره 6, شماره 24

 

ارسال های اخیر

 • آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری 

  مفوضی, بهاره؛ طباطبایی نسب, زهره؛ ابطحی, یحیی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورهاست و در دهه‌های اخیر روند فزاینده‌ای نیز داشته است. جذب این نوع سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می‌تواند در سیاست‌گذاری کشورهایی که ...

 • دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان 

  دهشیری, محمدرضا؛ حکمت‌آرا, حامد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری‌هایی را هم ...

 • اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران 

  نوفرستی, ابوالفضل؛ احمدی شادمهری, محمدطاهر؛ رزمی, سید محمد جواد؛ نوفرستی, محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در رابطه نابرابری و رشد اقتصادی، سرمایه ‌انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی متفاوت خواهد بود. بی‌توجهی به این مقوله در مطالعات ...

 • اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران 

  محمدی, حمید؛ رسولی زاده, منیراحمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست‌های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران است. در زمینه سیاست‌های ارزی، شاخص بی‌ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست‌های تجاری، شاخص ضریب ...

 • تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط 

  نادری, سعید؛ سلاطین, پروانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط است. یکی از دغدغه­‌های سیاست‌گذاران مالیاتی به‌کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی ...

 • بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی طی نیمه نخست سند چشم‌انداز 20 ساله ایران 

  پارسا, حجت؛ سجادی, سیده زهرا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  هدف اصلی این مطالعه بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی در دو دوره 5ساله نخست سند چشم انداز20‌ساله ایران (سال‌های 1384 تا 1388و1389 تا 1393) است. برای بررسی پایداری سیستم انرژی از شاخص‌ ترکیبی توسعه پایدار انرژی استفاده شده ...

 • تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران 

  حسنوند, علی اکبر؛ حسنوند, داریوش؛ نادمی, یونس (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  هدف از این مقاله بررسی تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1392-1358 است. روش این پژوهش در گردآوری داده‌ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد‌سنجی است و از روش سری زمانی ساختاری عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، ...

 • راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن 

  ملکی نیا, عماد؛ ملکی نیا, زهرا؛ فیضی, صدیقه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  جهانی‌شدن، مفهومی است که هم به فشرده‌شدن جهان و هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل و هم به وابستگی متقابل و واقعی جهان و هم به آگاهی و یکپارچگی جهان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی‌های ...