دوره 5, شماره 19

 

ارسال های اخیر

 • تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان 

  واعظی, سید مجتبی؛ مسعودی, حمید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می‌باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری‌های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به ...

 • ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن 

  دهشیری, محمدرضا؛ معبودی نژاد, فرشته (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران‌های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال ...

 • تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی 

  خداوردیزاده, صابر؛ رضازاده, علی؛ میرزایی, شیرزاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و ...

 • بررسی انتقادی سیاستگذاری گردشگری در آینه اسناد و قوانین فرادستی ایران 

  ویسی, هادی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است و به دلیل مزیتهای فراوان اقتصادی، اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده تا تقریباً تمامی کشورها به دنبال بهره گیری از این صنعت باشند. در این میان، کشور پهناور ...

 • اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران 

  دائی کریم زاده, سعید؛ سلیمانی, محمود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک‌ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می‌کنند. بهبود عملکرد بانک‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی ...

 • کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل 

  رفاعی, رامیار؛ سامتی, مرتضی؛ سید صالحی, شهرزاد؛ رفاعی, ژیار (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل ...

 • جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه 

  صبوری پور, مهدی؛ کبریتی, کیمیا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در ...

 • تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران 

  کرباسی, علیرضا؛ محمدزاده, سید حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد ...