دوره 7, شماره 25

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته 

  رفاح کهریز, آرش؛ محمدزاده, یوسف؛ محسنی زنوزی, سید جمال الدین؛ هاشمی برنج ابادی, نیر؛ قاسم زاده, نگار (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  در سال‌های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع و تغییرات روز افزون بهره‌وری، برای سهم بیشتر در بازارهای بین‌المللی، مفهوم رقابت‌پذیری از کلیدی‌ترین شاخص‌های موفقیت اقتصادها شده است. رقابت‌پذیری علاوه بر نمایان‌کردن ...

 • نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران 

  بهرامی, الهام؛ بهبودی, داود؛ سلمانی بیشک, محمد رضا؛ شکری, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است؛ به گونه‌ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می‌تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان‌های ...

 • اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران 

  کمالی دهکردی, پروانه؛ نظری زانیانی, علی؛ مکیان, سید نظام الدین؛ دهقانی شاهزاده بیگمی, فاطمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم‌یافته که ایشی و سوادا توسعه‌اش داده‌اند، به مطالعه نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله رگرسیون موسوم به منکیو ...

 • اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 

  خوشکلام خسروشاهی, موسی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  در این مطالعه با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت ناشی از تکانه‌های نفت بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و علیت گرنجر به صورت فصلی طی دوره ...

 • جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی 

  محمودی, الهه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  با فراگیر‌شدن پدیده جهانی‌شدن در ابعاد مختلف، به‌ویژه در بُعد اقتصادی، اقتصاددانان آثار آن را بر متغیرهای اقتصادی بررسی کرده‌اند. آمار و اطلاعات در‌دسترس نشان‌دهنده این است که طی چند دهه اخیر تورم جهانی کاهش یافته است. در ...

 • ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق 

  دهمرده قلعه نو, نظر؛ علی احمدی, ندا؛ قادری, عباسعلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد توجه به این مناطق ضرورت یافته و به همین دلیل اولویت‌بندی شاخص‌های اقتصادی این مناطق اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و ...

 • تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان 

  رعنایی کردشولی, حبیب الله؛ علوی, سید مسلم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  تحول سازمانی یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات هر شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی، به‌ویژه منابع سازمانی غیر‌مشهود همچون دانش، نوآوری و مدیریت مالکیت فکری امکان‌پذیر نیست. با توجه به ضرورت این امر، این مقاله با هدف ارائه ...

 • تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه 

  فقه مجیدی, علی؛ صمدی پور, شهلا؛ سلامی, فریبا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  جهانی‌شدن موضوعی انکارناپذیر است که بُعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. به عبارت دیگر جهانی‌شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران زیادی را در چند دهه اخیر ...