دوره 6, شماره 21

 

ارسال های اخیر

 • منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تاکید برمفهوم موسسات ومشاغل عمومی 

  ریاحی, نوربخش (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را ...

 • راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه 

  کرباسی, علیرضا؛ محمدزاده, سید حسین؛ رسولیان, علی؛ اشرفی, مرتضی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت ...

 • تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب 

  عبدالرحیمی, ندا؛ سلاطین, پروانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می‌باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از ...

 • بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران 

  حسینی پور, سید محمد رضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه ...

 • اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی عمومی و دفاعی 

  ایزدخواستی, حجت (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می‌شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست‌های مالی و سیاست‌های مالی ادواری در اقتصاد می‌شود. ...

 • آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران 

  عبادی, محمد حسین؛ رضائی, محمدجواد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می ...

 • بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران 

  تقوی, امیر؛ پهلوانی, مصیب (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست‌های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون‌های ریشه‌ واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ...

 • اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا 

  نصراللهی, زهرا؛ هادیان, اعظم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  در دهه‌های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش‌یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی‌های جوی می‌تواند باعث تشدید مشکلات محیط‌زیستی ‌شود. از این رو این مقاله درصدد ...