دوره 4, شماره 14

 

ارسال های اخیر

 • بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت 

  نادمی, یونس؛ زبیری, هدی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می‌تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال‌های 1353 ...

 • تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران 

  محمودپور, کامران؛ سلیمانی, میلاد؛ سیستانی بدوئی, یاسر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این ...

 • اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد 

  ادیب پور, مهدی؛ محمدی ویایی, آزاده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  چکیده یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در ...

 • بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری 

  شیرزاد, امید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، ...

 • تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها 

  شفیعی, مرضیه؛ امینی, میثم؛ ابویی اردکانی, محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی ...

 • بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013) 

  محنت فر, یوسف؛ رحیمی, سیده ندا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  در مقاله حاضر رابطه‌ی تجربی بین اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره‌ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد از آنجایی که تعدادی ...

 • ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی 

  شقاقی شهری, وحید؛ واحد رسولی, شیرین؛ طیاری, مریم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات ...

 • راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی 

  افخمی, بهروز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  در سال‌های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته‌است. بطوری‌که میراث فرهنگی و منابع میراث باستان‌شناختی را به عنوان یک منبع اقتصادی مهم به رسمیت شناخته‌اند. متأسفانه در کشور ما، با وجود غنا و ارزش‌های ...