مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس عنوان

 • اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری 

  عزتی, مرتضی؛ کوهکن, رسول؛ حیدری, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و ...

 • اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته 

  مهربانی, فاطمه؛ عبداللهی, فرشته؛ بصیرت, مهدی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
     موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر ...

 • ارائه الگوی بهینه مدیریت دانش در دانشگاه منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 

  عزتی, میترا؛ میرکمالی, سید محمد؛ صادقی, لیلا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در بند  9 سیاست‌های کلی امور فرهنگی، علمی و فناوری سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تاکید بر سازماندهی و بسیج ...

 • تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران 

  ستوده نیا, سلمان؛ دانش نیا, محمد؛ قزلباش, اعظم؛ احمدی راد, حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامع

 • تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی 

  قویدل, صالح؛ صوفی مجید پور, مسعود؛ شعبانی, انوش (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون‌تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی ...

 • تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها) 

  فلاحتی, علی؛ احمدی, مرضیه؛ اله رضایی, اسعد؛ نریمانی, احمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  این مقاله به بررسی روش‌های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می‌پردازد. این روش‌ها را می‌توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از ...

 • نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی 

  یاسوری, مجید؛ سجودی, مریم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور‌ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن‌ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی‌ها و از مهم ترین دغدغه‌های فکری اندیشمندانی از حوزه‌های مختلف ...

 • هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی 

  مکیان, سید نظام الدین؛ طاهرپور, عفت؛ زنگی ابادی, پروانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی‌باشد. امید به زندگی در ...