مرور سیاست‌های راهبردی و کلان بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 396

 • اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران 

  کمالی دهکردی, پروانه؛ نظری زانیانی, علی؛ مکیان, سید نظام الدین؛ دهقانی شاهزاده بیگمی, فاطمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-05-22)
  مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم‌یافته که ایشی و سوادا توسعه‌اش داده‌اند، به مطالعه نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله رگرسیون موسوم به منکیو ...

 • اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران 

  دهقانی, اکبر؛ حقیقت, علی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-02-19)
   مهمتریننهادهایبازارمالیدرهرکشوریبانک‌هاهستندوجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینۀ منابع مالی رادر پی داشته و ...

 • اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران 

  دائی کریم زاده, سعید؛ سلیمانی, محمود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-10-23)
  در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک‌ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می‌کنند. بهبود عملکرد بانک‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی ...

 • اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران 

  امیری, حسین؛ احمدیان, اعظم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2017-06-22)
  رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش­های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع ...

 • اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 

  حسین زاده, هدایت (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-10-23)
  وضعیت فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ...

 • اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران 

  راسخی, سعید؛ جباری, وجیهه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری ...

 • اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری 

  عزتی, مرتضی؛ کوهکن, رسول؛ حیدری, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
  بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و ...

 • اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید 

  جهانی, محمدرسول؛ فراهانی فرد, سعید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-01-20)
  رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی ...

 • اثر تلاطم نرخ ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری 

  نونژاد, مسعود؛ پرویزی کشکولی, فریده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-02-20)
  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از ...

 • اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا 

  نصراللهی, زهرا؛ هادیان, اعظم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-04-21)
  در دهه‌های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش‌یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی‌های جوی می‌تواند باعث تشدید مشکلات محیط‌زیستی ‌شود. از این رو این مقاله درصدد ...

 • اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت 

  کوچک زاده, سمیه؛ حیدری, حسن؛ یزدی فیض آبادی, وحید؛ شکیبایی, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-06-22)
  طی چند دهۀ گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش‌های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه‌های سلامت جوامع ...

 • اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد 

  ادیب پور, مهدی؛ محمدی ویایی, آزاده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-08-22)
  چکیده یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در ...

 • اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته 

  مهربانی, فاطمه؛ عبداللهی, فرشته؛ بصیرت, مهدی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
     موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر ...

 • اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران 

  نوفرستی, ابوالفضل؛ احمدی شادمهری, محمدطاهر؛ رزمی, سید محمد جواد؛ نوفرستی, محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در رابطه نابرابری و رشد اقتصادی، سرمایه ‌انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی متفاوت خواهد بود. بی‌توجهی به این مقوله در مطالعات ...

 • اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامه برجام) 

  رشیدی, رضا؛ مدّاح, مجید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-02-20)
  تحولات بازار سهام، بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک‌ها یکی از منابع تقاضا در بازار سهام هستند که مقدار سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار سهام تابع عوامل مختلفی است. در این مقاله اثر تغییرات نرخ سود بین‌ بانکی بر ...

 • اثر نقصانهای بازار بر رفتار نرخ‌های ارز در ایران 

  فخرحسینی, سید فخرالدین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-10-22)
  برخی مطالعات نشان می‌دهند که تحت فرض ترکیب نقصان‌های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه‌مدت نرخ ارز تغییر می‌کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی ...

 • اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران 

  ورهرامی, ویدا؛ سرابادانی, علیرضا؛ نژاد قربان, حمید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2020-02-20)
  یکی از عواملی که می‌تواند بر بازدهی شاخص‌کل و بازدهی سهم‌های شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار اثرگذار باشد، اتخاذ و اعمال سیاست‌های مختلف در سطح کلان و بین‌المللی است. در این مقاله اثر توافق و اجرای برجام بر بازدهی ...

 • اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریج) 

  محمدی, حسین؛ فکاری, بهزاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2015-11-22)
  یکی از موضوعاتی که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده‌های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به ...

 • اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران 

  محمدی, حمید؛ رسولی زاده, منیراحمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-12-22)
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست‌های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران است. در زمینه سیاست‌های ارزی، شاخص بی‌ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست‌های تجاری، شاخص ضریب ...

 • اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران 

  محمدی, حمید؛ کریم, محمدحسین؛ ثمره هاشمی شعبجره, خدیجه؛ سرگزی, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2019-08-23)
  بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن، اهمیت بسزایی دارد. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوک‌های مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سال‌های 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ...