مرور سیاست‌های راهبردی و کلان بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 396

 • بررسی کارایی نسبی استان های کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سال های ابتدایی برنامه چهارم توسعه 

  نصیری, مجید؛ شاه‌طهماسبی, اسماعیل؛ هنری, محمد‌تقی؛ شمس‌اللهی, سارا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی ...

 • تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران 

  دانش‌جعفری, داود؛ سردار شهرکی, علی؛ اثنی عشری, هاجر؛ حاتمی, یحیی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  یکی از بخش‌هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم ...

 • بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه 

  افضلی, رسول؛ کیانی, وحید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)      سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنهی بینالمللی از سوی دولتها ...

 • عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض 

  پیرایی, خسرو؛ کشاورزی, محمد؛ عربی, حسین (ادیب) (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری ...

 • جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب) 

  افراخته, حسن؛ حجی‌پور, محمد؛ گرزین, مریم؛ نجاتی, بهناز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می‌آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه‌های پنج ...

 • بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه 

  ارشدی, علی؛ کریمی, عبدالعلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، بااستف ...

 • بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران 

  دامن کشیده, مرجان؛ عباسی, احمد؛ عربی, حسین (ادیب)؛ احمدی, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک ...

 • بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) 

  حقیقت, علی؛ خرسندیان, عبدالخالق؛ عربی, حامد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ...

 • ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند 

  بیگدلی, عطاءالله؛ فرجپور, علی‌اصغر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب‌نطران بوده است، وجود سابقه‌ای طولانی در فقه ...

 • تحلیل مقایسه ای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامه های اسلامی‌سازی دانشگاه 

  هاشم‌زهی, نوروز؛ میرا, بهروز (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بر اساس مطالعات اکتشافی منظور طراحان از اسلامی‌سازی رسیدن به الگویی است که در آن دانشگاه، استاد، دانشجو و علم دارای  صفاتی ...

 • تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران 

  سرگزی, علیرضا؛ کریم, محمدحسین؛ نیک بخش, فتانه؛ سالارپور, ماشاءالله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و سیستم معادلات همزمان ...

 • ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان 

  عباسی, ابراهیم؛ شکرابی, فیروزه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-07-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه برای ...

 • بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران 

  اسدی, علی؛ اسماعیلی, سید میثم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  استفاده از سوخت‌های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده‌ترین منبع تأمین کننده انرژی جهان، تبدیل ...

 • پیامدهای اقتصادی نقطۀ اوج نفت 

  Lehr, Ulrike؛ Lutz, Christian؛ S. Wiebe, Kirsten؛ مخلص‌الائمه, فرزاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطۀ اوج خود می‌باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود ...

 • چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه 

  سپهر دوست, حمید؛ ابراهیم‌نسب, سمانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بیمه عمر از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته به‏شمار می‌رود. با این وجود، طی سال‌های گذشته ...

 • تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست 

  محمدی, حسین؛ سخی, فاطمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص‌های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل ...

 • بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران 

  منجذب, محمدرضا؛ مصطفی‌پور, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدل ARDL نامتقارن پیشنهاد شده توسط  ...

 • تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران 

  ستوده‌نیا, سلمان؛ عابدی, فریبا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب ...

 • تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران 

  عزتی, مرتضی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2013-11-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه‌های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای بر پایه نگاه قانون اساسی ...

 • راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت 

  نوروزی, خلیل؛ محمد, دوستار؛ فروغی, نفیسه؛ جوادی, مجتبی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می‌پردازد. عوامل ...