مرور سیاست‌های راهبردی و کلان بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 396

 • نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) 

  احمدیان, مجتبی؛ اسلامی, روح اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای ...

 • تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه 

  خانی, ریحانه؛ نصراللهی, زهرا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  پایه‌ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی‌های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن بیستم مزیت نسبی را انسان‌ها ...

 • عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن 

  پایتختی اسکویی, سیدعلی؛ شافعی, احسان؛ رمضانی, رضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به ...

 • پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی 

  شهیکی تاش, محمدنبی؛ مولایی, صابر؛ حلاج زاده, زینب (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده‌های این مقاله شامل تورم سالانه و داده‌های ماهانه شاخص قیمت ...

 • تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران 

  الله رضایی, اسعد؛ حسین زاده, جواد؛ فرامرزی, ایوب؛ یزدان خواه, منصوره (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع ...

 • هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری 

  خداپرست, مهدی؛ داودی, آزاده (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-02-20)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای ...

 • تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری 

  محسنی زنوزی, سیدجمال الدین؛ اسماعیلی, سیدمیثم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان ...

 • نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی 

  اسدی, علی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه‌هایی دارد"نظام اقتصادی" یکی ازاین‌ زیرمجموعه‌هاست. در این مقاله منظور ...

 • بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری 

  کمالی, یحیی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های درست و اجرای مناسب سیاست‌ها می‌شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی ...

 • بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاست‌های کلی کشاورزی 

  صفری, سکینه؛ رحمانی, مهدی؛ احمدی, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شاخصهای کلان ، باید متناسب با ...

 • تاثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت همجمعی داده‌های تلفیقی: مطالعه موردی کشورهای منتخب رقیب ایران در سند چشم انداز 

  فخرحسینی, سید فخرالدین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  چکیده: هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز ...

 • نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس 

  نگهداری, ابراهیم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ...

 • مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت 

  مهرگان, نادر؛ سلطانی صحت, لیلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-05-22)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری ...

 • تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری 

  اسلامی, روح اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  انسان‌ها برای رسیدن به زندگی بهتر و رام کردن محیط پیرامون تکنولوژی ها را به خدمت می‌گیرند. می‌توان تاریخ زندگی بشر را بر اساس تحول تکنیک ...

 • بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 

  محمدی, حسین؛ اعلایی, محمدمهدی؛ اصغر نژاد, الهام (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته‌تری ...

 • تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا 

  حسنوند, سمیه؛ خداپناه, مسعود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست‌محیطی، ...

 • طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 

  تکه ئی, عبدالقادر؛ معمارزاده, غلامرضا؛ نجف بیگی, رضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  کنترل استراتژیک، آخرین گام در فرآیند مدیریت استراتژیک است و یک نوع کنترل سازمانی است که به‌منظور بهبود مدیریت انجام می‌شود. ...

 • توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت 

  کریم, محمدحسین؛ صفدری نهاد, محمود؛ امجدی پور, مسعود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز بیست ساله، کشوربرتر منطقه بوده و دارای ویژگی‌هایی خواهد بود از جمله اینکه برخوردار از ...

 • مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب 

  شهیکی تاش, محمدنبی؛ محمودپور, کامران؛ محسنی, حدیثه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  چکیده این مقاله مارک آپ 22 صنعت فعال، در سطح کد دو رقمی ISIC طی دوره 1387-1374 برای صنعت ایران برآورد نموده، سپس با مقایسه مارک آپ ایران ...

 • طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی 

  عزتی, مرتضی؛ کریمی گلنار, بهمن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2014-08-23)
  (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به‌صورت کلی در چارچوب نظریه‌های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه‌گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ ...