دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری 

  یوسفی, فاطمه؛ طباطبایی, شکوفه؛ افشاری, ابراهیم (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  در این مطالعه، عملکرد سیکل تبرید اجکتوری بررسی شده و تأثیر سیالات عامل آمونیاک،R134a ،R141b ،R12 ، R600 و R245fa و آب و همچنین تأثیر کمیت‌های عملیاتی سیکل بر توان مصرفی، میزان انرژی گرمایی مورد نیاز و ضریب عملکرد سیکل بررسی ...

 • بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل فلزی- سرامیکی 

  نیکفر, مجید؛ هاشمی, سید عبدالمهدی؛ اشرفی, رضا (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  : پایداری شعله در مخلوط رقیق سوخت و هوا در یک مشعل متخلخل فلزی- سرامیکی، مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. محیط سرامیکی با قطر حفره‌های کوچک به‌عنوان مانع پرش شعله، روی محیط فلزی قرار می‌گیرد. موقعیت شعله به‌کمک پروفیل دمای ...

 • پتانسیل‌سنجی انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی 

  مینائیان, علی؛ صداقت, احمد؛ عالم رجبی, علی اکبر (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  امروزه یکی از راه‌کارهایی که برای حل بحران انرژی پیشنهاد می‌شود، در کنار اصلاح مصرف، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. انرژی باد ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر است. تاریخچۀ نصب اولین آسیاب‌های بادی جهان به استان سیستان و ...

 • مدل‌سازی بخش جابه‌جایی کوره‌های صنعتی 

  زینلی, علی؛ صدرعاملی, مجتبی (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  در مقالۀ حاضر، یک مدل ریاضی برای بخش جابه‌جایی (بازیافت انرژی) کوره‌های صنعتی ارائه شده است. همچنین چگونگی انتقال حرارت در بیرون و داخل لوله‌های صاف و لوله‌های پره‌دار بخش جابه‌جایی بررسی شده است. پس از بررسی مدل‌های مختلف ...

 • طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ ولتاژ در تولیدهای پراکنده با مبدل واسط در عملکرد جزیره‌ای برای شرایط بار متعادل و نامتعادل 

  شایقی, حسین؛ صبحانی, بهروز (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  بیشتر تولیدهای پراکنده در شرایط اتصال به شبکه، با استفاده از واسطه‌های الکترونیک قدرت کنترل می‌شوند. در این شرایط، چون ولتاژ و فرکانس شبکه باعث تثبیت ولتاژ و فرکانس سمت تولید پراکنده می‌شود، به‌منظور کنترل بر روی توان اکتیو ...

 • بهره‌برداری بهینۀ اقتصادی از سیستم انعطاف‌یافتۀ تولید هم‌زمان برق، حرارت و سرما 

  میری لاریمی, مجید؛ پارسا مقدم, محسن؛ شهابی, مجید (دانشگاه کاشان, 2013-12-01)
  بهره‌برداری بهینه از سیستم تولید هم‌زمان حرارت و توان الکتریکی (CHP) به نوع بهره‌برداری و میزان انعطاف آن در شرایط گوناگون بار شبکه بستگی خواهد داشت؛ لذا چالش‌های مالی و فنی هم در نحوۀ انتخاب این سیستم‌ها و هم در نحوۀ ...