مرور دوره 4, شماره 3 بر اساس عنوان

 • ارزیابی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانۀ کشور ایران 

  عامری, مهران؛ هادی پور, محمد (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  درایران به‌طور متوسط، 5/5 کیلووات ساعت انرژی خورشیدی بر هر مترمربع از سطح زمین می‌تابد و 300 روز آفتابی در 90% خاک ایران موجود است. با توجه به ‌این میزان تابش و لزوم آگاهی از پهنه‌بندی پتانسیل خورشیدی جهت بهره‌وری مناسب، ...

 • انتقال حرارت در جریان پیوستۀ دوگانۀ دو مایع امتزاج‌ناپذیر 

  کریمی, هجیر؛ بوستانی, میلاد؛ رحیمی, محمودرضا (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  در این بررسی، ضرایب انتقال حرارت برای جریان دوفازی گازوئیل-آب در یک لولۀ افقی برای الگوهای جریان پیوستۀ دوگانه، نفت پراکنده در آب و آب پراکنده در نفت اندازه‌گیری شد. الگوهای جریان به‌وسیلۀ عکس‌برداری سرعت بالا برای مخلوط ...

 • بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای 

  افشاری, ابراهیم؛ جهانتیغ, نبی؛ لالی, ریحانه؛ جعفری, مریم (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  در این مطالعه، عملکرد سیکل تبرید با اجکتور دومرحله‌ای و تأثیر بعضی از سیالات عامل، هندسۀ اجکتور شامل تغییر قطر بخش قطر ثابت مرحلۀ اول و دوم و کمیت‌های عملیاتی سیکل بر نسبت جرمی مرحلۀ اول و دوم اجکتور و ضریب عملکرد سیکل ...

 • بررسی پارامترهای مؤثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی 

  ربیع نتاج درزی, احمدعلی؛ حسن زاده افروزی, حمید؛ صدیقی, کوروش؛ فرهادی, موسی (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  در مطالعۀ حاضر، فرایند واجذب هیدروژن برای استفاده در پیل سوختی در بستر هیدرید فلزی با اندازۀ صنعتی به‌همراه سیستم گرمایش ژاکتی شبیه‌سازی شده است. برای حل عددی مسئلۀ مورد بررسی، از نرم‌افزار فلوئنت استفاده شده است. برای ...

 • تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک‌سیکلی 

  کتابی, عباس؛ زراعتی, مهدی (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  در این مقاله، به‌منظور دستیابی به تقسیم بار مناسب و حداقل نمودن جریان گردشی در وضعیت‌های مختلف امپدانس خط، از یک کنترل‌کنندۀ افتی که تأثیر امپدانس مختلط را در نظر می‌گیرد، استفاده شده است. این کنترل‌کننده قادر است تا روابط ...

 • شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی پوسته و لوله با دستۀ لولۀ بیضوی 

  مولائی اقدم, الهام؛ فخار, احمد؛ نوری بیدگلی, حسین (دانشگاه کاشان, 2014-12-01)
  با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و به‌کمک نرم‌افزار فلوئنت، مبدل حرارتی پوسته و لوله به‌همراه بافل قطاعی، شبیه‌سازی شده و با درنظرگرفتن چند سطح مقطع بیضی با سطوح جانبی معادل برای لوله‌ها مورد بررسی قرار گرفته ...