پژوهش های برنامه و توسعه

ارسال های اخیر

 • بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران 

  فیاضی, محمدتقی؛ جوادی, شاهین (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجۀ دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات‌ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه‌ای اقدام کند. هدف اصلی این ...

 • بررسی وضعیت توزیع درآمد استان اصفهان با استفاده از رویکرد پارامتریک: سال‌های 1400-1391 

  لروند, حامد؛ لعلی, محمدرضا (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال‌های1391 تا 1400، با استفاده از روش‌های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع‌های مختلف آماری برای داده‌ها ...

 • یک قرن توسعۀ اقتصادی: ارزیابی حکمرانی نظام برنامه‌ریزی توسعۀ ملی در ترکیه 

  تقی زاده, رحیم (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینۀ برنامه‌ریزی توسعه است. ریشۀ برنامه‌ریزی توسعه با برنامه‌های توسعۀ صنعتی دهۀ 1930، شروع آن با تدوین برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ اوایل دهۀ 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام‌های میان‌مدت ...

 • تحلیل چگونگی اثرپذیری نرخ رشد اقتصادی ایران از تحریم‌های اقتصادی (رویکرد فازی) 

  علمی مقدم, مصطفی؛ شکری, مصطفی؛ ابوالحسنی هستیانی, اصغر؛ امینی میلانی, مینو؛ منصوری, نسرین (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده‌اند؛ عواملی که همۀ آنها را ...

 • برنامه‌ریزی خروج نظام‌مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (موردمطالعه: بحران شیوع کرونا) 

  ریاحی, حامد؛ آزاد, ناصر؛ حسنقلی پور یاسوری, طهمورث؛ فتحی هفشجانی, کیامرث (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک‌طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی‌دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط می‌شود که زیان‏‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می‌کند. ...

 • تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد: یک تجزیه‌وتحلیل استانی 

  محسنی, رضا؛ صمصامی مزرعه آخوند, حسین؛ شیخ‌شرفی, شادنوش (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-11-22)
  بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران با چالش­‌های متعددی مواجه است. به‌طورکلی، بودجۀ دولت به دو بخش درآمدی و هزینه‌­ای تقسیم می‌­شود که بخش مصارف آن در بودجۀ عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک ...

 • عوامل نهادی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه 

  حیدری هراتمه, مصطفی (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  مطالعۀ حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه‌گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون ...

 • هزینه‌های عمومی آموزش متوسطه و نرخ ثبت‌نام مدارس: رویکرد میانگین گروهی تجمیع‌شدۀ پانلی 

  فتح اللهی, الهام (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  سیستم آموزشی در برخی کشورهای درحال‌توسعه، ازجمله ایران، گران، ناکارآمد و ضعیف است که سطح موفقیت سیستم آموزشی آنها را تضعیف می‌کند. ازاین‌رو، این مطالعه، با هدف بررسی رابطه بین هزینه‌های آموزش متوسطه و حضور در مدرسه در ...

 • اولویت‌بندی صنایع ایران براساس شاخص‌های جهش اقتصادی 

  کهن هوش نژاد, روح اله؛ پاکذات, سیدمهدی؛ محمدیان امیری, رضا؛ هادی نژاد, فرهاد (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  چگونگی دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در پژوهش‌های اقتصادی بوده‌ است و اقتصاددانان تلاش می‌کنند تا عامل جهان‌شمولی برای رشد اقتصادی بیابند. نظریۀ جهش اقتصادی ...

 • تعیین اولویت‌‌های سرمایه‌گذاری، در بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی، با هدف توسعۀ پایدار: کاربرد مدل‌‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره 

  سجودی, سکینه؛ اسدیان, آرزو؛ سعید, مهدی (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه‌ریزی است و لازمة برنامه‌ریزی، شناخت امکانات و قابلیت‌‌های محیطی و بخشی است. به‌طوری‌که در برنامه‌ریزی رشد و توسعۀ کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم‌ترین عوامل در جهت نیل به ...

 • تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران 

  معبودی, رضا؛ دره نظری, زینب (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  طی دهه‌‏های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعۀ قابل‌توجه فین‌‏تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین‌‏تک سیستم مالی را تحت‌تأثیر قرار می‏‌دهد، بررسی تأثیر فین‏‌تک بر توسعۀ مالی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار است. براین‌اساس، هدف ...

 • آسیب‌شناسی و ارائۀ راهبردهای تحقق الزامات استقرار زیرساخت داده مکانی (SDI) در مدیریت یکپارچۀ حریم کلان‌شهر تهران 

  مدرس زاده برزکی, ابوالحسن؛ سرور, رحیم؛ اسدیان, فریده (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-08-23)
  حریم‌های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست‌پذیری خود را از دست داده‌اند. امروزه، برنامه‌ریزی و سازمان‌یابی فضایی، بدون‌ وجود سامانه‌های یکپارچۀ مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) ...

 • برنامه‌ریزی توسعۀ نیروگاه‌‏های حرارتی در ایران در برنامۀ هفتم توسعه، براساس محدودیت سوخت گاز 

  حیرانی, حسین؛ دودابی نژاد, امیر؛ شبیری, سیدمحمد (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  توسعۀ نیروگاه‌های حرارتی، جهت تأمین پیوستۀ انرژی الکتریکی، به‌طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه‌ریزی توسعۀ ظرفیت این نیروگاه‌ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت‌ها، برای ...

 • طراحی مدل راهبردی برای مدیریت هوشمند زنجیرۀ تأمین محصولات اساسیِ کشاورزی، با هدف بهبود فرایند برنامه‌‏ریزی از مزرعه تا بازار 

  اسدزاده منجیلی, سحر؛ حاج علی اکبری, فیروزه؛ محمدی, نبی اله (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از التهاب بازار، ارتقای کارایی و بهره‌‏وری تولید، شفافیت، قابلیت ردیابی شبکه‏‌های توزیع محصولات کشاورزی راهبردی و تحقق بسیاری از پیامدهای مثبت خُرد و کلان، در گرو مدیریت هوشمندانۀ زنجیرۀ ...

 • واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری 

  محمدی, حمید؛ دیوسالار, یدالله؛ صلواتی, گل‏نساء؛ بشیرمشهدی, محدثه (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام‌ شده است. به‌منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه‌ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون ...

 • اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی 

  ابریشمی, حمید؛ برخورداری, سجاد؛ جدیدزاده, علی؛ عبدی, مائده (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  هدف مطالعۀ حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازۀ زمانی 1398-1380، با داده‌‏های شبه پانل و ساخت 25 نسل ...

 • شناسایی و رتبه‏‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان فناوری اطلاعات 

  علی آبادیان, علی؛ خمسه, عباس؛ زمانی مقدم, افسانه؛ حسینی شکیب, مهرداد (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  امروزه اقتصاد نوآوری بر پایۀ دانش، به‌عنوان عامل مهم و حیاتی، به‌منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب‌وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه‌‏بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعۀ کارآفرینی 

  کلابی, امیرمحمد؛ محمودی, علیرضا (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2023-05-22)
  نیاز مبرم جامعۀ ما، مبتنی بر ساختارهای اسلامی، شانس برابر، عدالت‌محوری و حمایت از محرومان در ایجاد کسب‌وکار است. این موضوع، در چارچوب بانکداری اسلامی، می‌تواند تسهیل شود و رشد دوچندان فعالیت‌های کارآفرینانه را به همراه ...

 • نظام مالیۀ عمومی در کشورهای آسیایی: مطالعۀ موردی ایران، چین، روسیه و اندونزی 

  پروری, الهه؛ بهبهانی نیا, پریسا سادات (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2022-11-22)
  هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه‏‌ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع‏‌آوری داده‏‌های کیفی به روش کتابخانه‌‏ای، نشان می‌دهد که هر ...

 • تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی‏دوام در ایران 

  گودرزی فراهانی, یزدان؛ اکبری, مجتبی؛ عادلی, امیدعلی (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور, 2022-11-22)
  بروز شوک ناشی از درآمدهای نفتی، ازطریقِ تغییر در انتظارات خانوارها، منجر به اثرگذاری متفاوت بر مخارج مصرفی در بخش کالاهای بادوام و بی‏‌دوام می‏‌شود. براین‌اساس، هدف این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای نفتی، بر روی مخارج مصرفیِ ...

View more