نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاناری, آسیهfa_IR
dc.contributor.authorمظاهری, محمدعلیfa_IR
dc.contributor.authorطهماسیان, کارینهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:17:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:17:17Z
dc.date.available1399-07-08T19:17:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:17:17Z
dc.date.issued2015-08-23en_US
dc.date.issued1394-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-05-18en_US
dc.date.submitted1395-02-29fa_IR
dc.identifier.citationاناری, آسیه, مظاهری, محمدعلی, طهماسیان, کارینه. (1394). عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ, 8(30), 7-33.fa_IR
dc.identifier.issn2008-3696
dc.identifier.urihttp://www.jsfc.ir/article_14945.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/63318
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در میزان رضایت از زندگیِ دختران نوجوان بود. بدین‌منظور با روش نمونه‌گیری در دسترس از 292 نفر از دانش‌آموزان تهران خواسته شد تا به پرسشنامه‌‌های تعارض والد ـ نوجوان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان، پرسشنامه ارزیابی خانواده، مقیاس ادراک از شیوه‌های فرزندپروری و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید پاسخ دهند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان‌دهنده قابلیت پیش‌بینی ابعاد رضایت از زندگی از طریق متغیر‌های مرتبط با خانواده بود. به‌طوری که رضایت از زندگی خانوادگی توسط متغیر نقش‌ها؛ رضایت از زندگی مرتبط با دوستان توسط تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی؛ رضایت از زندگی تحصیلی به‌وسیله سبک والدینی مقتدرانه و تعارض والد ـ نوجوان در مسائل مالی پیش‌بینی شد. همچنین رضایت از زندگی مرتبط با محیط زندگی توسط تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با اعضای خانواده؛ رضایت از زندگی مرتبط با خود به‌وسیله تعارض والد ـ نوجوان در مسائل بهداشتی و در ارتباط با دوستان و در نهایت رضایت از زندگی کلی توسط متغیر تعارض والد ـ نوجوان در ارتباط با مسائل دینی، قابل پیش‌بینی بود. عوامل خانوادگی نقش مهمی در پیش‌بینی رضایت از زندگی دختران دارند و لازم است در طراحی برنامه‌‌های پیشگیرانه و مداخلاتی مدنظر قرار گیرند.fa_IR
dc.format.extent608
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگfa_IR
dc.subjectرضایت از زندگیfa_IR
dc.subjectتعارض والد ـ نوجوانfa_IR
dc.subjectکارکرد خانوادهfa_IR
dc.subjectشیوه‌های فرزندپروریfa_IR
dc.subjectدلبستگیfa_IR
dc.titleعوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue30
dc.citation.spage7
dc.citation.epage33


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد