نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصادقی, رسولfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T19:14:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T19:14:45Z
dc.date.available1399-07-08T19:14:45Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T19:14:45Z
dc.date.issued2012-05-21en_US
dc.date.issued1391-03-01fa_IR
dc.date.submitted2016-01-02en_US
dc.date.submitted1394-10-12fa_IR
dc.identifier.citationصادقی, رسول. (1391). تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق), 14(551391), 95-150.fa_IR
dc.identifier.issn2008-2827
dc.identifier.issn2538-404X
dc.identifier.urihttp://www.jwss.ir/article_12308.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/62365
dc.description.abstractسیاست ها و برنامه های جمعیتی در ایران بیشتر بر پویایی رشد و حجم جمعیت متمرکز بوده و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت، تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است. این در حالی است که کاهش سریع باروری در دو دهه ی اخیر منجر به تغییرات بنیادی در ساختار سنی جمعیت شده است. در بستر این تغییرات، فازی از تحولات جمعیتی در ایران آغاز شده است که «پنجره ی جمعیتی» نامیده می شود. پنجره ی جمعیتی وضعیتی موقت در ساختار جمعیتی ایران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود چهار دهه طول می کشد. در این دوران، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد و نسبت های وابستگی سنی کاهش می یابد و در نتیجه فرصت طلایی و منحصربه فردی فراروی توسعه ی اقتصادی فراهم می شود. البته این وضعیت به صورت اتوماتیک و خودبه خود عمل نمی کند و بهره برداری از آن نیازمند بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و نهادی مناسب است. این مقاله به بررسی تغییرات ساختار سنی و ظهور پدیده ی پنجره ی جمعیتی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران می پردازد. در این راستا، ابتدا مروری کوتاه بر گذار جمعیتی ایران خواهد داشت، سپس تغییرات اخیر و آینده ی ساختار سنی جمعیت بررسی خواهد شد. در ادامه به بررسی پنجره ی جمعیتی ایران، زمان بندی و طول مدت آن و ارتباط آن با رشد اقتصادی م یپردازد. در نهایت یک سری پیشنهادات و الزامات سیاستی برای بهره برداری از این فرصت جمعیتی مطرح خواهد شد.fa_IR
dc.format.extent1260
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)fa_IR
dc.relation.ispartofWomen's Strategic Studiesen_US
dc.subjectگذار جمعیتیfa_IR
dc.subjectگذارهای ساختار سنیfa_IR
dc.subjectپنجره ی جمعیتیfa_IR
dc.subjectرشد اقتصادی و توسعهfa_IR
dc.subjectایرانfa_IR
dc.titleتغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار جمعیت شناسیfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue551391
dc.citation.spage95
dc.citation.epage150


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد