دوره 12, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تقویت فلوئورسانی پرتو X روبیدیوم با استرانسیوم 

  دیلمقانی, سعید برادران؛ رجبی, کامران (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  در این کار پژوهشی از روش تازه­ای برای آشکارسازی عناصری که به مقدار بسیار کم در ترکیبها وجود دارند، استفاده شده است. برای این منظور، از اثر تقویت پرتو X و نمونه‎های استاندارد شرکت BAS (شرکت تولیدکننده پودرهای استاندارد) ...

 • دگرسانی کانی‌های سولفیدی درکانسار باریت-کالکوپیریت اردکان 

  شکاری فرد, علی؛ رحیم پور بناب, حسین؛ روح شهباز, جمشید (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  در کانسار باریت اردکان، همراه با رگه­های معدنی باریت دو گروه کانی­های مس­دار شناسایی شده‌اند. کانیهای هیپوژن مس‌دار عبارتند از کالکوپیریت و کالکوزیت که پیریت آن را همراهی می‌کند، و کانیهای سوپرژن عمدتاً شامل سولفیدهای ثانوی ...

 • بررسی و ساخت آزمایشگاهی سیمان نسوز کلسیم آلومینائی 

  نیلفروشان, محمدرضا (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  در این پروژه سعی شد تا با بررسی اطلاعات موجود، سیمان نسوز دارای 70 درصد آلومینا تهیه شود. نخست مواد اولیه که عبارت بودند از آهک پخته و آلومینای کلسینه شده به نسبت مشخص مخلوط و سپس در دماهای متفاوت و زمانهای متغیر در کوره ...

 • کانی شناسی، مشخصات شیمیایی و تکوینی بنتونیت ته‌نشستهای ائوسن منطقه افتر، غرب سمنان 

  بازرگانی گیلانی, کمال الدین؛ ربّانی, محمد صادق (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  بنتونیت‌های متورم شونده شمال افتر، به ضخامت متوسط 15 متر و طول حدود 10کیلومتر در یک توالی آذرآواری، سازند سمنان را در محیطی کم عمق تشکیل داده است. بر مبنای مطالعات میدانی، داده‌های پراش پرتو ایکس، مطالعات میکروسکوپیکی و ...

 • خاستگاه اسکاپولیت در توده نفوذی پنج‌کوه (جنوب‌شرق دامغان) 

  اسماعیلی, داریوش؛ شیبی, مریم؛ کنعانیان, علی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  مقاله حاضر به بررسی ترکیب کانی­شناسی و نحوه تشکیل بلورهای اسکاپولیت در ناحیه پنج کوه دامغان می پردازد. بر مبنای شواهد صحرایی و  بافتی،  دو نوع اسکاپولیت قابل تشخیص­اند: نوع اول شامل اسکاپولیتهایی است که در اندازه­های ریز ...

 • مطالعه سنگ شناسی و ژئوشیمی ژاروسیت در رنگان (جنوب‌غرب اردستان) 

  پارساپور, انیس؛ خلیلی, محمود؛ نقره‌‌ئیان, موسی؛ مکی‌زاده, محمدعلی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار ماگمائی سنوزوئیک ایران مرکزی را شامل می‌شود. ‌‌‌‌سنگ‌شناسی غالب منطقه ریوداسیت ائوسن است که تحت تأثیر گسل زون قم - زفره و هجوم محلولهای گرمابی، ‌‌‌‌‌‌دگرسان شده است. مجموعه کانیهای حاصل از ...

 • ژئوترموبارومتری سنگهای رسی دگرگون شده در جنوب غرب ماهنشان با استفاده از منحنی‌های تعادلی چندگانه و برنامه ترموکالک 

  ساکی, عادل؛ مؤذن, محسن؛ مؤید, محسن (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  به منظور مطالعه سنگهای دگرگون جنوب غرب ماهنشان و تعیین نوع دگرگونی و محیط زمین ساختی تشکیل سنگها، فشار و دمای اوج دگرگونی سنگها محاسبه شده است.             کانیهای گارنت-پلاژیوکلاز-مسکویت-بیوتیت-کوارتز، آندالوزیت و استارولیت ...

 • رشد تک‌بلور نیمرسانای Te04/0Zn96/0Cd به دو روش بریجمن تغییریافته و ترابری فاز بخار 

  طباطبائی یزدی, شکوفه؛ علی‌نژاد, محمدرضا؛ تجبر, ناصر (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  تک­بلورهای Te04/0Zn96/0Cd (CZT) با قطر تا mm 14 به روش بریجمن تغییریافته و بدون استفاده از هسته اولیه، رشد داده ­شدند. بلورهایی با همان ترکیب شیمیایی به روش انتقال فاز بخار به­وسیله گاز بی­اثر (VPGT) نیز رشد داده شد که ...

 • تأثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک PZT 

  کمپانی, احمد؛ حسینی, سید محمد؛ مقنی ممرآبادی, جواد (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  در قطعات لایه نازک PZT با الکترودهای نقره، امکان نفوذ اتمهای نقره به داخل ساختار PZT بسیار بالاست که می­تواند موجب تغییر برخی ویژگیهای قطعه شود. در این کار، این اثر بر روی PbZr1-xTixO3 و 47/0 = x، بررسی شده است. نمونه­ها ...

 • زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی تکI ، کانسار ماسیوسولفید پلی‌متال (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) تکنار، خراسان- بردسکن 

  ملک‌زاده شفارودی, آزاده؛ کریم‌پور, محمد‌حسن؛ مظاهری, سید احمد (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  واحدهای سنگی که در محدوده معدن تک I رخنمون دارند شامل سنگهای دگرگونی سازند تکنار (اردویسین)، توده‌های نفوذی اواسط تا اواخر پالئوزوئیک و پس از پالئوزوئیک است. لیتولوژی سازند تکنار شامل سرسیت ‌شیست‌، کلریت ‌شیست‌، کلریت ...

 • Crystal Structure of Trans- [bis(2,5-dichlorophenylcyanamido) {N,N′-propanediylbis(2,3-butadien-2-imine-3-oxime)} Cobalt(III)], trans-[Co((DO)(DOH)pn)(2,5-Cl2pcyd)2] 

  پدیدآور نامشخص (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2004-10-01)
  The first crystal structure of a phenylcyanamide cobaltoxime (cobaloxime) complex is reported. This compound is trans-[Co((DO)(DOH)pn)(2,5-Cl2pcyd)2], and consits of an imine-oxime equatorial ligand ((DO)(DOH)pn) and two ...