دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ساختار KCr3(SO4)2(OH)6 سه ظرفیتی با پرتو X 

  طورچی, محمد (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  سولفات کرم سه ظرفیتی بازی آبدار و سبز رنگ KCr(SO4)2(OH)6 دارای ساختاری مشابه با جاروسیت است، که برای اولین بار میچرلیخ (1240/1861) آن را به طور مصنوعی تهیه کرد...

 • تهیه و مطالعه پلی مرهای معدنی سریوم (IV) ففات 

  عالمی, عبدالعلی؛ شیرازی, شهناز (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  ترکیبات Ce(IV)-P را می توان به عنوان مبادله کننده های یونی مورد استفاده قرار داد. این ترکیبات که در اسیدهای معدنی به سختی حل می شوند، قادر به ایجاد کمپلکسهای آنیونی نیستند و تحت شرایط مناسب، افزون بر محصولات ....

 • تهیه و شناسایی کمپلکس پروپیون آمید - اکسالیک اسید به روش پراش سنجی پودری پرتو x 

  علوی, مهدی؛ میرصادقی, مجید (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  کمپلکس C2H5CONH2(COOH)2 از اکسالیک اسید، (COOH)2 و پروپیون آمید C2H5CONH2 ب نسبت مولی 1:1 در شرایط ویژه ای تهیه، و به روش پراش سنجی پودری پرتو X با طول موج ...

 • تحلیل کمی با XRF بدون نمونه های شاهد 

  برادران دیلمقانی, سعید؛ مانتلر, پروفسور م. (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  تحلیل کمی عناصر با طیف سنجی پرتو X کاربردهای فراوانی دارد. برای دستیابی به مقدار عناصر موجود در یک ماده از نمونه های استاندارد استفاده می شود. استفاده از تعداد زیادی از نمونه های استاندارد با درصدهای معلوم عناصر، اصولا ...

 • بررسی کانی های رسی تراس های رودخانه زاینده رود اصفهان 

  هنرجو, ناصر؛ جلالیان, احمد؛ حاج رسولیها, شاپور (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  در این بررسی که برای مطالعه و مقایسه کانی های رسی خاکهای سه تراس رودخانه زاینده رود اصفهان صورت گرفت، چهار نیمرخ های شاهد انتخاب شدند، که سه تای آنها از بستر رودخانه و نیمرخ چهارم از اراضی دشت آبرفتی قدیمی رودخانه بوده است....

 • PREPARATION AND MOLECULAR STRUCTURE OF TRlS[(N, N, N' , N' - DIAMINE) L1TI-IIUMj TETRAMETHYLETHYLENE HEXAMETHYLSAMARATE(III), {[Li(TMEDA)b [Sm(CH3)6]}.THF 

  پدیدآور نامشخص (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-10-01)
  Inc Sm(1)(TIIFh reacts with mcthylllthlUm In TIIF In the prese nce of lclram c lhyt c lhy lcn c d lamln e, TMEDA , 10 gIve 1[1 .J(l ·MI :I)A)h[Sm«(chr('39')I I)61}. Jchr('39')IIF. Tl1c complex has been ch;lractcnzcd hy ...