دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی و شناسایی فازهای تریدیمیت L1-T 

  برقی, محمدعلی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  تریدیمیت L1-T در اثر فشار ضربه گرمایی و یا هنگام پودر شدن، به تریدیمیت L3-T تبدیل می شود. به همین دلیل برای شناسایی تریدیمیت l1-t و تعیین فازهای آن نمی توان از دستگاه هاییی که به روش پودری عمل می کنند استفاده کرد. لذا برای ...

 • ویژگیهای انالسیم و ظرایط تشکیل آن در سنگ های آتشفشانی ایران 

  درویش زاده, علی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  در بعضی از سنگ های آتشفشانی کرتاسه و ائوسن ایران مانند اطراف سبلان، باختر میانه، کوه های بزگوش سراب، طالقان عقدا و شمال شهر بابک درشت بلورهایی از آنالیسم سدیک دیده میشوند که از نظر اندازه (به طور متوسط 5، 2 سانتیکتر) و ...

 • تهیه و بررسی آنتیموناتهای SnCa6Sb2O12,SnCaSb2O6 

  عالمی, عبدالعلی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  مطالعه و بررسی های انجام یافته روی اکسید مختلط آنتیموان Sb2O4 و واکنش های مختلف آن با اکسیدهای قلع و کلسیم در حالت جامد و دمای بالا (>1000) منجر به حصول اکسیدهای جدیدی با فرمول های شیمیایی ...

 • تعیین ساختار بلوری و مولکولی دی متواکسی کالیکس (4) ارین C30H28O11 با استفاده از روش تک بلوری پرتو X 

  علوی, مهدی؛ فن و هومل, ج. (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  در این پژوهش برای تعیین ساختار مولکولی و بلوری دی متواکسی کالیکس (4) آرین از پراش سنج چهار دایره ای و تابش پرتو x بر یک تک بلور ماده یاد شده استفاده شد. مشخصات و نتایج بدست آمده شامل ...

 • تحلیل کمی مواد با پراش سنجی پرتو x مقایهس روش آشنای استاندارد داخلی با روش جدید نسبت شیب ها 

  منشی, احمد (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  روش استاندارد داخلی برای تحلیل کمی مواد با استفاده از پراش پرتو X در سال 1327/1948 توسط لروی آلکستاندر و هارولدکلاگ طی مقاله ای ارائه شد که اهمیت و کاربرد وسیعی در جهان پیدا کرد، به طوری که عین مقاله در سال 1368 و 1989 ...

 • تعیین فرمول و ساختار یک زئولیت طبیعی 

  فقیهیان, حسین (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  زئولیت الومینوسیلیکاتهای آبدار و بلورین فلزات قلیایی و قلیایی خاکی هستند که در ساختمان انها حفره ها و کانالهایی وجود دارند که بوسیله مولکولهای آب و کاتیون ها اشغال شده اند....

 • تهیه و بررسی ساختار بلوری Me2=Me24= (Sio4)3 با استفاده از پراش سنچجی پرتو X 

  نوربهشت, ایرج (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1993-04-01)
  از انجا که ترکیبات بریلات فلوئور مدلی برای سیلیکاتنها هستند، و در سالهای اخیر تعداد زیادی از ترکیبات بریلات فلوئور با اسختار لانگ باینیت تهیه و مورد آزامایش قرار گرفته اند، ...