دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

  • مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف یون فلوراید از محلول‌های آبی 

    صلاحی, اسماعیل؛ مباشرپور, ایمان؛ عسجدی, فاطمه (انجمن سرامیک ایران, 2014-12-01)
    یکی از روش‌های مفید برای حذف فلوراید از آب، استفاده از روش جذب است. هیدروکسی‌آپاتیت یکی از جاذب‌های پر بازده بوده و خواص جذبی آن در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت ...