دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

  • ساخت شیشه-سرامیک نورتاب میکای نانوکریستال دوپ شده با یون ایتریم(Y3+) 

    خانی, وجیهه؛ علیزاده, پروین (انجمن سرامیک ایران, 2012-12-01)
    در این پژوهش تهیه شیشه- سرامیک نانوکریستال و شفاف میکای لیتیمی به روش ذوب و ریخته‌گری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دست‌یابی به خواص لومینسنس، اکسید ایتریم به میزان %1 وزنی به عنوان دوپنت به ترکیب اولیه شیشه اضافه گردید. ...